Deadline: 21/06/2021

[Ba Lan] Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học Ba Lan 2021

🔥 Deadline: 21/06/2021

📌 Giới thiệu: 

Các đơn ứng tuyển được mời nộp cho Học bổng Chính phủ Ba Lan 2021. Học bổng Chính phủ Ba Lan hiện có sẵn để Nghiên cứu Chương trình Thạc sĩ Toàn thời gian tại các trường Đại học Ba Lan. Học bổng Ba Lan do Bộ Ngoại giao Ba Lan và Cơ quan Trao đổi Học thuật Quốc gia Ba Lan tài trợ. Học bổng này dành cho Sinh viên Quốc tế đến từ các Quốc gia đang Phát triển. Thông tin chi tiết đầy đủ về Học bổng Chính phủ Ba Lan 2021 được cung cấp dưới đây.

📌 Khóa học: 

 • Khoa học
 • Kỹ thuật
 • Khoa học xã hội
 • Khoa học nông nghiệp
 • Khoa học đời sống

📌 Điều kiện:

 • Không phải công dân Ba Lan
 • Chưa từng đạt bằng thạc sỹ trước đó
 • Trước đây chưa từng được cấp học bổng theo Chương trình
 • Nói tiếng Anh ít nhất ở trình độ B1.

📌 Cách đăng ký: 

 • Quy trình đăng ký trực tuyến.
 • Tất cả các chi tiết, tài liệu cần thiết và quy trình đăng ký đều có sẵn trên trang web

📌 Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/isdndk

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Võ

thungan.ivolunteer@gmail.com