[Australia] Học Bổng Toàn Phần Của Chính Phủ Úc Bậc Sau Đại Học Tại Đại Học Quốc Gia Australia 2021

⏰ Deadline: 31/08/2021

🔔 GIỚI THIỆU

Trường Đại học Quốc gia Australia hiện đang tiến hành hai đợt học bổng hàng năm, bao gồm AGRTP, Học bổng Nghiên cứu Đại học và một số học bổng được quản lý tập trung khác.

Mục đích của Học bổng Chương trình Nghiên cứu Đại học Quốc gia Úc là phác thảo các quy trình, điều kiện và tiêu chuẩn của Chương trình Đào tạo Nghiên cứu (RTP) được tài trợ bởi Chính phủ Úc. Đây là một cơ hội nghiên cứu có 1 không 2 ở Úc. Tất cả các ứng viên sẽ có cơ hội làm việc với các vấn đề đa dạng, đề xuất giải pháp sáng tạo. Bên cạnh đó, đây còn là một môi trường thích hợp cho việc giao lưu văn hóa, mở rộng mối quan hệ trên phạm vi quốc tế.

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG

Các ngành học:

 • Pháp luật
 • Khoa học
 • Nghệ thuật và Khoa học xã hội
 • Kinh doanh và Kinh tế
 • Kỹ thuật và Khoa học Máy tính

Giá trị học bổng:

 • $28,597/năm
 • Phụ cấp đi lại và di chuyển
 • Trợ cấp luận văn
 • Trợ cấp cho gia đình đi theo (chỉ dành cho sinh viên quốc tế).
 • Nghỉ phép chăm sóc sức khỏe, thai sản và cha mẹ được trả lương

📌 YÊU CẦU

 • Đối với ứng viên chưa học tại trường: Các ứng viên đủ điều kiện sẽ không phải nộp đơn xin học bổng cụ thể vì họ sẽ được xem xét khi đăng ký khóa học hoặc chương trình tại ANU.
 • Đối với ứng viên đang học tại trường: Tất cả các ứng viên quan tâm cần gửi biểu mẫu đăng ký Đăng ký xem xét chương trình HDR cho trường.

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại ĐÂY

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=15202

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Đức Đoàn Nguyên

nguyenduc.ivolunteer@gmail.com