Deadline: 31/12/2021

[Australia] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Macquarie 2021

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG: 

– Đại học: Macquarie University, Australia 

– Bậc học: Cử nhân 

– Học bổng: $3,000 (AUD) 

– Hình thức nộp đơn: ONLINE

📌 YÊU CẦU:

– Là sinh viên quốc tế (ngoại trừ Úc hoặc New Zealand)

– Tốt nghiệp THPT và được thư xác nhận tham gia khóa học nền tảng của trường 

– Đăng ký chương trình học full-time 2-3 năm

– Có ít nhất 1 năm tốt nghiệp từ một tổ chức

– Áp dụng đối với chương trình học: Truyền thông, Kỹ sư, Công nghệ thông tin, Nghệ thuật, Khoa học tại Macquarie

📌 CÁCH THỨC NỘP ĐƠN: 

  1. Ứng viên đăng ký chương trình học tại: https://bitly.com.vn/hh2o66
  2. Tìm hiểu yêu cầu đầu vào tại: https://bitly.com.vn/uqgix6
  3. Nộp đơn học bổng tại: https://bitly.com.vn/b351ic

*Hồ sơ bao gồm: CV/resume, bằng tốt nghiệp THPT,…  phải được dịch sang tiếng Anh

 DEADLINE: 31/12/2021

📌 Thông tin chi tiết và nộp đơn tại: https://www.mq.edu.au/study/why-study-here/scholarships/scholarships/details/macquarie-university-international-college-scholarship

#ivolunteer #ivolunteervietnam #hocbong #scholarships #MacquarieUniversity #DaihocMacquarie #Australia #cunhan #2021

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=21497


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

[HTTT] Mở Đơn Cuộc Thi Biology Pro Tag

Nội Quy Cộng Đồng iVolunteer Vietnam