Deadline: 25/05/2023

Quỹ Sáng Kiến Tư Pháp Và Phát Triển (FJDI) Tuyển Tình Nguyện Viên Thiết Kế Báo Cáo Thường Niên

Quỹ sáng kiến tư pháp và phát triển (FJDI) chú trọng làm việc với trẻ em, thanh niên, phụ nữ và cộng đồng để thúc đẩy công lý, phát triển và phục hồi kinh tế ở miền bắc Uganda. FJDI tìm kiếm các giải pháp cho những tác động lâu dài của cuộc xung đột đã tàn phá miền bắc Uganda bằng cách ủng hộ việc khắc phục các hành vi vi phạm nhân quyền và sự tàn bạo đã xảy ra trong cuộc xung đột, thực hiện các sáng kiến phát triển bền vững và thúc đẩy trao quyền kinh tế thông qua các chương trình sinh kế. FJDI tin tưởng vào khái niệm Công lý Toàn diện dựa trên quan niệm rằng các cơ chế bồi thường tư pháp đi đôi với sự phát triển và trao quyền kinh tế cho các nạn nhân.

📌 TỔNG QUAN CÔNG VIỆC

 • Đơn vị tổ chức: Quỹ sáng kiến tư pháp và phát triển (FJDI)
 • Dự án: Thiết Kế Đồ Họa Cho Báo Cáo Thường Niên 2022
 • Vị trí: Tình nguyện viên
 • Quốc gia chỉ định: Uganda
 • Số giờ làm việc: 6 – 10 giờ/tuần
 • Hình thức: Online
 • Thời gian: 2 tuần
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Đây là vị trí không hưởng lương

📌 THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 25/05/2023

📌 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thiết kế hình ảnh cho báo cáo thường niên của FJDI năm 2022.
 • Báo cáo đã được soạn thảo nháp và chỉnh sửa sơ qua trong Microsoft Word, với tất cả các hình ảnh có liên quan được chèn vào, bao gồm cả trang bìa và trang sau. Tình nguyện viên trực tuyến sẽ hoàn thiện báo cáo một cách chuyên nghiệp hơn, thông qua thiết kế đồ họa bằng phần mềm do họ lựa chọn. Báo cáo dài khoảng 16 – 20 trang trên khổ giấy B5.

📌 YÊU CẦU

 • Kỹ năng thiết kế đồ họa xuất sắc cùng với khả năng viết và nói tiếng Anh tốt
 • Trình độ Tiếng Anh tốt.

 📌 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ CÁCH ỨNG TUYỂN: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/quy-sang-kien-tu-phap-va-phat-trien-fjdi-tuyen-tinh-nguyen-vien-thiet-ke-bao-cao-thuong-nien-s20370.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134376

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất