Deadline: 24/05/2023

Quỹ Sáng Kiến Tư Pháp Và Phát Triển (FJDI) Tuyển Tình Nguyện Viên Sửa Và Tổng Hợp Các Báo Cáo

Quỹ sáng kiến tư pháp và phát triển (FJDI) chú trọng làm việc với trẻ em, thanh niên, phụ nữ và cộng đồng để thúc đẩy công lý, phát triển và phục hồi kinh tế ở miền bắc Uganda. FJDI tìm kiếm các giải pháp cho những tác động lâu dài của cuộc xung đột đã tàn phá miền bắc Uganda bằng cách ủng hộ việc khắc phục các hành vi vi phạm nhân quyền và sự tàn bạo đã xảy ra trong cuộc xung đột, thực hiện các sáng kiến phát triển bền vững và thúc đẩy trao quyền kinh tế thông qua các chương trình sinh kế. FJDI tin tưởng vào khái niệm Công lý Toàn diện dựa trên quan niệm rằng các cơ chế bồi thường tư pháp đi đôi với sự phát triển và trao quyền kinh tế cho các nạn nhân.

📌 TỔNG QUAN CÔNG VIỆC

 • Đơn vị tổ chức: Quỹ sáng kiến tư pháp và phát triển (FJDI)
 • Dự án: Sửa Và Tổng Hợp Các Báo Cáo Hàng Ngày, Tuần, Tháng và Quý
 • Vị trí: Tình nguyện viên
 • Quốc gia chỉ định: Uganda
 • Số giờ làm việc: 1 – 5 giờ/tuần
 • Hình thức: Online
 • Thời gian: 12 tuần
 • Số lượng cần tuyển: 1
 • Đây là vị trí không hưởng lương

📌 THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 24/05/2023

📌 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Nhận và chỉnh sửa các báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng quý do nhóm chương trình FJDI tổng hợp trong quá trình thực hiện chương trình. Nhóm thực hiện chương trình của FJDI triển khai các hoạt động hàng tuần theo kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.
 • Gửi báo cáo tình hình hàng ngày (DSR) của mỗi hoạt động.
 • Vào cuối mỗi tuần, các DSR được tổng hợp thành các báo cáo hàng tuần. Cuối tháng, báo cáo tuần được tổng hợp thành báo cáo tháng. Và vào cuối ba quý, các báo cáo tháng được tổng hợp thành báo cáo quý.
 • Trên cơ sở hàng tháng, FJDI tạo trung bình 8 DSR (2 báo cáo mỗi tuần), 4 báo cáo hàng tuần và 1 báo cáo hàng tháng.
 • Tình nguyện viên trực tuyến sẽ hỗ trợ FJDI trong 3 tháng (hoặc 12 tuần) và sẽ giúp chỉnh sửa ít nhất 24 DSR do nhóm thực địa gửi và biên soạn 12 báo cáo hàng tuần, 3 báo cáo hàng tháng và 1 báo cáo hàng quý. Tình nguyện viên cũng sẽ hỗ trợ viết ít nhất 2 báo cáo tiến độ cho các nhà tài trợ của FJDI.

📌 YÊU CẦU

 • Kỹ năng viết báo cáo xuất sắc cùng với khả năng viết và nói tiếng Anh tốt
 • Trình độ Tiếng Anh tốt

 📌 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ CÁCH ỨNG TUYỂN: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/quy-sang-kien-tu-phap-va-phat-trien-fjdi-tuyen-tinh-nguyen-vien-sua-va-tong-hop-cac-bao-cao-s20367.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134370

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất