Deadline: All year round

[Online] Tư Duy Phản Biện Ở Bậc Đại Học: Phần Mở Đầu

No Deadline.

[English caption below]

?Liệu bạn có đủ tự tin để khẳng định rằng mình đã sở hữu kỹ năng tư duy phản biện cần thiết ở bậc Đại học chưa??

Tư duy phản biện là một kỹ năng vô cùng quan trọng không chỉ dùng ở Đại học mà còn theo bạn trong cả cuộc sống sau đó. Giao dục Đại học sẽ giới thiệu cho bạn những cách thức, phương pháp học tập mới mà ở đó đòi hỏi rất nhiều lối tư duy phản biện. Bạn cần phải biết làm thế nào để đặt câu hỏi đối với một nguồn thông tin và đánh giá mức độ của các cuộc tranh luận khác nhau.

Mặc dù quan trọng là vậy nhưng nhiều học sinh/sinh viên vẫn không có tinh thần chuẩn bị trước khi bắt đầu học Đại học. Khóa học này sẽ giúp cho bạn nhận biết được những kỹ năng tư duy phản biện cần có ở bậc Đại học, cách ứng dụng chúng vào các môn học khác nhau và những chiến lược thực hành để phát triển kỹ năng đó để có một đời sinh viên “nở hoa”.

Những chủ đề trong khóa học:

 • Tư duy phản biện là gì?
 • Một ví dụ cho lối tư duy phản biện.
 • Tại sao tư duy phản biện lại quan trọng ở bậc Đại học?
 • Các thách thức của tư duy phản biện ở Đại học.
 • Cải thiện kỹ năng tư duy phản biện như thế nào?
 • “Cái kết” của tư duy phản biện.

? Vậy có thể nhận được gì từ khóa học này?

 • Phản ánh cách tiếp cận và khả năng tư duy phản biện của bạn.
 • Xác định tiềm năng tư duy của bạn ở Đại học.
 • Trả lời cho câu hỏi: “Tư duy phản biện ở Đại học là gì?”
 • Phát triển các chiến lược nâng cấp lối tư duy phản biện của bản thân.

? Đối tượng tham gia khóa học này:

 • Khóa học này dành cho tất cả những học sinh đang chuẩn bị bước vào cánh cổng Đại học và cả những sinh viên hiện tại của các trường Đại học. Bạn có thể là một sinh viên Đại học vẫn chưa bắt nhịp được với phong cách học ở môi trường này.Nếu muốn có một quá trình học tập thành công, hãy tham gia khóa học này để có một nền tảng vững chắc đối mặt với tất cả thể loại môn học ở Đại học.
 • Lối tư duy phản biện cũng rất được đánh giá cao bởi giới lao động trong công việc sau này, vì vậy nếu muốn làm mới các kỹ năng của mình, hãy tham gia khóa học này.

Thông tin chung khóa học:

 • 100% trực tuyến.
 • Miễn phí hoàn toàn.
 • Thời lượng: 2 tuần (4 tiếng/ tuần).
 • Bắt đầu học: Ngay bây giờ hoặc 22/03/2021.
 • Giảng viên: Michelle SchneiderJiani Liu.
 • Nhà cung cấp và phát triển: University of Leeds.

——————————————————————————————-
?Make sure you have the critical thinking skills required for university?

Critical thinking is a vital skill at university and later in life. University study introduces you to new concepts, ways of learning and requires you to think critically. You need to know how to question information sources and how to evaluate different arguments.

Despite critical thinking being so important, students are often unprepared when they start their studies. This course will show you what critical thinking skills you need at university level, how they can be applied to different disciplines and how to use practical strategies to develop these skills for a successful academic life.

What topics will you cover?

 • What is critical thinking?
 • A model for critical thinking.
 • Why is critical thinking important at university?
 • Challenges to thinking critically at university.
 • How can you improve your critical thinking?
 • Outcomes of critical thinking at university.

? What will you achieve?

 • Reflect on your approach and ability to think critically.
 • Explain what thinking critically means at university.
 • Identify potential challenges to thinking critically at university.
 • Develop strategies to improve your critical thinking skills.

? Who is the course for?

 • This course is for anyone preparing to study at university level or for current university students. You may be an undergraduate or a new taught postgraduate student who might be unfamiliar with studying in the universities. If you want to have a successful academic life, this course will give you the foundations whatever your discipline at university.
 • Critical thinking skills are also valued later in life by employers, so if you want to refresh your skills, this practical online course is for you.

? Course’s information:

 • 100% online.
 • Study for free.
 • Length: 2 weeks (4 hours per week).
 • Starting date: Now or 03/22/2021.
 • Teachers:  Michelle Schneider and Jiani Liu.
 • Developed and supplied by University of Leeds.

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=11131

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam