Deadline: 14/10/2021

[Online] Khóa Học Về Đổi Mới Trong Chăm Sóc Sức Khỏe

🍀Deadline: 14/10/2021

[English caption below]

🍀Mô tả về khóa học

☄️Tìm cơ hội đổi mới trong công nghệ chăm sóc sức khỏe, quản lý, tư vấn hoặc đầu tư bằng cách kiểm tra chi phí, chất lượng và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe.

☄️Đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (IHC) khám phá cách thức tạo ra các liên doanh kinh doanh toàn cầu thành công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng và xã hội. Khóa học tập trung vào khung đánh giá và xây dựng các mô hình kinh doanh đạt được sự phù hợp giữa liên doanh chăm sóc sức khỏe của doanh nhân và sáu yếu tố quan trọng định hình các liên doanh chăm sóc sức khỏe mới – cấu trúc, tài chính, quy định, người tiêu dùng, trách nhiệm giải trình, công nghệ và chính sách công. Đổi mới trong Chăm sóc sức khỏe thảo luận về tác động của những yếu tố này đối với các mô hình kinh doanh cho ba loại đổi mới khác nhau: tập trung vào người tiêu dùng, hướng vào công nghệ và tích hợp tạo ra quy mô.

🍀Chi tiết khóa học

☄️Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

☄️Nền tảng học: edX

☄️Người dạy: Regina Herzlinger

☄️Chi phí: Miễn phí

☄️Khóa học được tổ chức bới: Harvard T.H. Chan School of Public Health

🍀Thông tin chi tiết tại: https://online-learning.harvard.edu/course/innovating-health-care?delta=1

—————————————————————————–

🍀Course description

☄️Find innovation opportunities in health care technology, management, consulting, or investing by examining health care cost, quality, and access.

☄️Innovating in Health Care (IHC) explores how creating successful global business ventures in health care will not only improve access, but also better meet the needs of consumers and societies. The course focuses on a framework of evaluating and crafting business models that attain alignment between an entrepreneurial health care venture and the six factors that critically shape new health care ventures—structure, financing, regulations, consumers, accountability, technology, and public policy. Innovating in Health Care discusses the impact of these factors on business models for three different kinds of innovations: consumer-focused, technology-driven, and integrations which create scale.

🍀Detail

☄️Course Language: English

☄️Platform: edX

☄️Instructor: Regina Herzlinger

☄️Tuition: Free

☄️Offered by: Harvard T.H. Chan School of Public Health

🍀For more information: https://online-learning.harvard.edu/course/innovating-health-care?delta=1 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...