Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tối Ưu Hóa Hoạt Động Chuỗi Cung Ứng Bằng Google Sheets Chỉ Trong Hai Giờ

[No Deadline]

[English caption below]

Bạn dã khám phá hết các chức năng của Google Sheets?

Bạn đã ứng dụng Google Sheets vào công việc như thế nào?

Google Sheets, không chỉ là công cụ để tính toán, giải quyết số liệu, đây còn được dân tình ngành “supply chain” sử dụng để tăng hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất công việc hằng ngày. Chỉ với hai giờ, bạn cũng có thể thành thạo việc này nếu tham gia khóa học “ Tối Ưu Hóa Hoạt Động Chuỗi Cung Ứng Bằng Google Sheets” được cung cấp bởi Coursesa.

Tham gia khóa học này, bạn sẽ có cơ hội:

 • Thông hiểu dữ liệu của chuỗi cung ứng và cách thức dữ liệu RFID (Radio Frequency Identification- công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến)  được thu thập.
 • Xác định các trường hợp sử dụng công cụ theo dấu RFID và khám phá dữ liệu chuỗi cung ứng.
 • Xác định các vùng có thể cải thiện bằng dữ liệu RFID và xem xét các bước kế tiếp đề tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng Google Sheets.
 • Thể hiện những kiến thức thực tiễn này ở buổi phỏng vấn.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn hoàn toàn có thể:

 • Thông hiểu giá trị việc phân tích dữ liệu của hoạt động vận chuyển sản phẩm, qua đó ứng dụng để tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng.
 • Bên cạnh đó, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thẻ dữ liệu RFID ((Radio Frequency Identification- công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến)- công nghệ giúp tăng tốc độ lưu chuyển hàng hóa và giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt. Để làm điều này, bạn phải làm việc với dữ liệu RFID chuỗi cung ứng trong trang tính được cung cấp miễn phí từ ứng dụng Google Sheets.
 • Trong khi thực hành với dữ liệu chuỗi cung ứng, bạn còn được xem lại chức năng của hệ thống RFID khi theo dấu sản phầm và gia tăng hiệu suất.

Lưu ý: Khóa học này phù hợp nhất cho những học viên hiện ở khu vực Bắc Mĩ. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp những trải nghiệm tương tự cho các học viên từ nhiều khu vực khác.

Theo dõi khóa học theo các bước sau:

Video được trình chiếu dưới dạng split-screen, một phần màn hình sẽ là nơi để bạn thực hành và giáo viên sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện ở phần màn hình còn lại. Các bước gồm:

1.     Xem lại dữ liệu chuỗi cung ứng. Khám phá việc theo dấu dữ liệu bằng RFID và truy cập vào Google Sheets.

2.     Xem lại cách thức dữ liệu chuỗi cung ứng hỗ trợ công cụ Business Intelligence và nhập dữ liệu vào Google Sheets.

3.     Xác định các trường hợp sử dụng công cụ theo dấu RFID và khám phá dữ liệu chuỗi cung ứng.

4.     Phân tích dữ liệu vận chuyển bằng pallet trong chuỗi cung ứng và tạo bảng tổng hợp (pivot table) trong Google Sheets.

5.     Tăng sức ảnh hưởng của dữ liệu RFID để tổi ưu hóa hoạt động của chuỗi cung ứng.

Các kĩ năng bạn sẽ phát triển sau khóa học:

 • Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 • Quản lí quy trình kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Chiến lược kinh doanh
 • Nghiên cứu kế hoạch

Khóa học hiện được cung cấp miễn phí tại: https://bitly.com.vn/euo8lg

In this Free Guided Project, you will:

 • Understand supply chain data and how RFID data is collected.
 • Identify use cases for RFID tracking and explore supply chain data.
 • Identify areas for improvement with RFID data and consider the next steps to optimize the supply chain in Google Sheets.
 • Showcase this hands-on experience in an interview.

By the end of this project:

 • You will understand the value of analyzing product movement data to optimize supply chains.
 • You will also be able to approach Radio Frequency Identification (RFID) tag data to uncover opportunities to accelerate product movement through supply chains and mitigate the risk of loss. To do this, you will work with RFID supply chain data in the free-to-use spreadsheet software Google Sheets.
 • While gaining hands-on experience working with supply chain data, you will also review how RFID systems function to track products and build efficiencies.

Note: This course works best for learners who are based in the North American region. We’re currently working on providing the same experience in other regions.

Learn step-by-step

In a video that plays in a split-screen with your work area, your instructor will walk you through these steps:

1.     Review supply chain data. explore RFID tracking data and access Google Sheets.

2.     Review how supply chain data supports business intelligence and import data into Google Sheets.

3.     Identify use cases for RFID tracking and explore supply chain data in Google Sheets.

4.     Analyze supply chain pallet movement data and create a pivot table in Google Sheets.

5.     Leverage RFID data to optimize the supply chain in Google Sheets.

The skill you will develop:

 • Optimize Supply Chain
 • Business Process Management
 • Business Analysis
 • Business Strategy
 • Operations Research

You can enroll in this free course at https://bitly.com.vn/euo8lg

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9092

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam