Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha Cho Người Mới Bắt Đầu

⏰No Deadline

 

🎉Halo! Espanõl!! Lại là các khóa học siêu Hot của Ivolunteer đây.

 

Khóa học tiếng Tây Ban Nha kéo dài 7 tuần này nhằm vào những sinh viên muốn học tiếng Tây Ban Nha đàm thoại bắt đầu với những kiến ​​thức cơ bản về tiếng Tây Ban Nha. Khóa học giới thiệu ngôn ngữ hàng ngày và bao gồm các hoạt động để thực hành cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: đọc hiểu, viết, nghe hiểu và nói.

 

🔻Thông tin:

-Giảng viên: Prof. Ana Gimeno,Virginia González, Cristina Navarro, Begoña García Migura

-Thời gian: 4-5 tiếng/ tuần, trong vòng 7 tuần

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề), Tiếng Tây Ban Nha

-Nền tảng: EdX

Hoàn toàn miễn phí

 

💎Nội dung khóa học

  • Kỹ năng đàm thoại cơ bản
  • Bảng chữ cái và số
  • Cách mô tả quốc tịch của bạn, sở thích và gia đình của bạn
  • Sử dụng động từ to be và các liên từ cơ bản

🌈Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tại đây

https://www.edx.org/course/basic-spanish-1-getting-started

 

—————————————————————————————————————————

 

English caption below

 

🎉This 7-week Spanish language course is aimed at students who would like to learn conversational Spanish starting with Spanish basics. The course introduces everyday language and includes activities to practice all four language skills: reading comprehension, writing, listening comprehension, and speaking.

 

🔻Overview:

-Professor: Prof. Ana Gimeno,Virginia González, Cristina Navarro, Begoña García Migura

-Duration: 4-5 hours/ week, within 7 weeks

-Language: English ( with subtitles), Spanish

-Platform: EdX

-Tuition: Free

 

What you’ll learn

  • Basic conversational skills
  • The alphabet and numbers
  • How to describe your nationality, your likes, and your family
  • Using the verb to be; Basic conjugation

🌈For your information and register at:

https://www.edx.org/course/basic-spanish-1-getting-started

 

You may also like...