Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Quản Lý Rủi Ro Trong Phát Triển Dự Án

?NO DEADLINE

[English caption below] 

? Giới thiệu

Tham gia khóa học này, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với những người tham gia khác. Hơn thế nữa, bạn sẽ có cơ hội tham gia một nghiên cứu điển hình mà qua đó có thể áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro tốt nhất cho một dự án và được thực hiện các bài tập thực hành giúp bạn hiểu các khái niệm được đưa ra.

Nội dung khóa học

 • Xác định rủi ro trong các tình huống không chắc chắn
 • Xác định người có khả năng giúp đỡ
 • Hiểu cách quản lý rủi ro với những tài nguyên hạn chế
 • Phát triển các chiến lược ứng phó rủi ro
 • Theo dõi và cập nhật rủi ro trong toàn bộ quá trình của dự án

Chi tiết khóa học

 • Tổ chức: IDBx
 • Thời lượng: 10 tuần, 2-3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Vanessa Sayos del Castillo, Santiago Fretes, Allan Quijano

?Thông tin chi tiết và đăng ký tạihttps://www.edx.org/course/risk-management-in-development-projects

—————————————

Overview

By taking this course you will have the opportunity to share your knowledge and experience with other participants. There will be a case study through which you will be able to apply best risk-management practices to a project and you will also carry out practical exercises that will help you understand key concepts.

What you will learn?

 • Identify risks in scenarios of uncertainty
 • Determine who can help you
 • Understand how to manage risks in settings with limited resources
 • Develop risk response strategies
 • Monitor and update risks throughout the life of the project

Detail

 • Institution: IDBx
 • Length: 10 weeks, 2-3 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Vanessa Sayos del Castillo, Santiago Fretes, Allan Quijano

Further information and register athttps://www.edx.org/course/risk-management-in-development-projects

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=10993

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam