Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Ngôn Ngữ Văn Hóa Trung Quốc Cấp Độ 1

🔻No Deadline

English caption below:

🔻Giới thiệu:
Khóa học này không yêu cầu nền tảng trước về ngôn ngữ. Mục tiêu của khóa học là nắm vững cách phát âm tiếng Quan Thoại, bao gồm nhận dạng và viết chữ la tinh Hán Việt, các kỹ năng đọc và viết cơ bản trong việc phát triển khả năng tham gia vào các cuộc trò chuyện đơn giản, thiết thực về các chủ đề hàng ngày. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc và việc sử dụng ngôn ngữ phù hợp về mặt xã hội học cũng sẽ được nhấn mạnh xuyên suốt khóa học.

🔻Nội dung khóa học:
– Dạng bài học điển hình sẽ bao gồm hội thoại cốt lõi, từ vựng, mẫu câu, lưu ý văn hóa, ôn tập mẫu, câu đố, bài đọc và nhiều dạng bài tập khác nhau. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có khả năng nói, nghe, đọc và viết tiếng Trung ở mức độ cơ bản.
– Khóa học này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Quan Thoại và phát triển sự hiểu biết về văn hóa ứng xử giữa các cá nhân của Trung Quốc và các dạng suy nghĩ liên quan. Bạn cũng sẽ có mức độ hiểu biết văn hóa phù hợp để thực hiện đúng các nhiệm vụ được giao bằng tiếng Trung (ví dụ: cách đưa ra yêu cầu theo cách thích hợp).

🔻Thông tin khóa học:
– Nền tảng: edX
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Giảng viên: Haohsiang Liao
– Thời lượng: 7 tuần

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/edx-chinese-language-in-culture-level-1-20783

——————————————————————————————————————————-

[Online] Chinese Language in Culture: Level 1


🔻No Deadline

🔻Overview:
The course presupposes no prior background in the language. Course objectives are to master Mandarin pronunciation, including the recognition and writing of Pinyin romanization, basic reading, and writing skills, and to develop the ability to participate in simple, practical conversations on everyday topics. The relationship between the Chinese language and culture and the sociolinguistically appropriate use of language will be stressed throughout.

🔻What you’ll learn:
Typical lesson format will include a core conversation, vocabulary, sentence patterns, cultural notes, pattern review, quizzes, reading, and various types of exercises. At the end of the course, you will be expected to perform in speaking, listening, reading, and writing Chinese at a basic level of proficiency.
– This course will help you develop skills in Mandarin Chinese to communicate and to develop an understanding of Chinese interpersonal behavioral culture and related thought patterns. You should also demonstrate a level of cultural understanding suitable for the correct performance of assigned tasks in Chinese (e.g., how to make a request in an appropriate way).

🔻Information about the course:
– Taught by: Haohsiang Liao
– Length: 7 weeks
– Language used: English
– Platform: edX

🔻Further information and register at: https://www.classcentral.com/course/edx-chinese-language-in-culture-level-1-20783

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...