Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếng Hàn Nâng Cao

[English caption below]

 

?Đại học Sungkyunkwan (SKKU) được thành lập vào năm 1398 với tư cách là học viện giáo dục quốc gia cao nhất trong những năm đầu của triều đại Joseon ở Hàn Quốc. Hiện tại với sự hỗ trợ của công ty toàn cầu nổi tiếng thế giới Samsung, SKKU đang dẫn đầu sự phát triển của giáo dục đại học tại Hàn Quốc. SKKU tích cực khuyến khích hợp tác quốc tế thông qua việc phát triển các chương trình nghiên cứu và giáo dục tiên tiến với các đối tác toàn cầu của mình.

 

?Về khóa học này

Khóa học này được thiết kế cho những ai muốn học tiếng Hàn. Khóa học này hữu ích cho những người học muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp về các chủ đề cá nhân thường gặp trong cuộc sống hàng ngày sau khi học tiếng Hàn cơ bản. Thông qua lớp học này, bạn có thể sử dụng các cách diễn đạt như giới thiệu, nói về kinh nghiệm và an ủi, đồng thời bạn sẽ có thể nâng cao hiểu biết về văn hóa cơ bản của Hàn Quốc. Khóa học này được tổ chức theo thứ tự diễn đạt cốt lõi, hội thoại, ngữ pháp và tự đánh giá. Toàn bộ khóa học kéo dài sáu tuần và bao gồm hai chủ đề phụ trong một chủ đề chính, vì vậy có tổng cộng 12 bài học. Cải thiện kỹ năng tiếng Hàn của bạn với khóa học này!

 

?Nội dung chính Người phát triển: Su Mi Lee Nội dung Người phát triển: Pil Yeo Shin, Hye Kyung Park Trợ lý sản xuất: Mi Seon Lee Một phần của khóa học này được phát triển với quỹ K-MOOC (MOOC của Hàn Quốc). 

 

Chi tiết đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/korean-language-intermediate

 

Korean Language For Intermediate From Sungkyunkwan (SKKU)

 

?Sungkyunkwan University (SKKU) was established in 1398 as the highest national educational institute in the early years of the Joseon Dynasty in Korea. At present with the support of the world-renowned global company Samsung, SKKU is leading the development of higher education in Korea. SKKU actively encourages international collaboration through developing cutting-edge research and educational programs with its global partners.

About this Course

?This course is designed for anyone who wants to learn Korean. This course is useful for learners who want to improve their communication skills on personal topics frequently encountered in their daily life after learning basic Korean. Through this class, you can use expressions such as introducing, talking about experiences, and comforting, and you will be able to increase your understanding of basic Korean culture. This course is organized in the order of core expression, conversation, grammar, and self-assessment. The entire course is six weeks long and consists of two sub-themes within one major topic, so there are a total of 12 lessons. Improve your Korean language skills with this course!

?Chief Contents Developer: Su Mi Lee Contents Developers: Pil Yeo Shin, Hye Kyung Park Production Assistant: Mi Seon Lee Part of this course was developed with K-MOOC(Korean MOOC) funds.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9994

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam