Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếng Anh Trong Kinh Doanh Tại Châu Á – Kỹ Năng Viết

[English caption below]

?  NO DEADLINE

? Việc sử dụng tiếng Anh trong kinh doanh ở môi trường đa quốc gia là một điều cần biết của những thương nhân. Bởi vì nền kinh tế châu Á phát triển và càng liên quan đến nền kinh tế thế giới, có khả năng để viết tiếng Anh rõ ràng và chính xác là điều quan trọng để trao đổi thông tin. Khóa học có hai mục tiêu. Thứ nhất là để giới thiệu những người không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ phương pháp phát triển kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp cho công việc kinh doanh tại châu Á. Thứ hai là để kiểm tra ảnh hưởng của tính liên văn hóa và toàn cầu hóa đến sự giao tiếp tiếng Anh. Bằng cách khám phá và tham gia vào thiết lập mô phỏng kinh doanh ở châu Á, bạn sẽ phát triển những kỹ năng chính để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh khi tiến hành kinh doanh ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.

? Thông tin khóa học

 • Nhà cung cấp: Đại học Khoa học và công nghệ Hong Kong
 • Giảng viên: Delian Gaskell
 • Chi phí: Miễn phí
 • Độ dài: 7 tuần, 3-4h/ tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

? Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2NSdDnY

? Khóa học này nằm trong một chuỗi các khóa học của cùng một giảng viên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về khóa học miễn phí về kỹ năng nói tiếng Anh trong kinh doanh tại châu Á tại đây: https://bit.ly/2OhqQX3

—————————————

? NO DEADLINE

? The use of English for doing business in multinational settings is a fact of life for many business people. And, as Asian economies expand and become more involved in the global economy, having the ability to write clear and concise English is important when exchanging information. This course has two goals. The first is to introduce non-native speakers of English to methods for developing written English language and communication skills for doing business in Asia. The second is to examine the impact of cross-cultural interactions and globalization on English communications. By exploring and participating in a business simulation set in Asia, you will develop the principal skills for effective communication in English when conducting business in China and other Asian countries.

? About this course

 • Institution: The Hong Kong University of Science and Technology
 • Instructor: Delian Gaskell
 • Price: Free
 • Length: 7 weeks, 3-4 hours peer week
 • Language: English
 • 100% online

? Resigter and have more information right here: https://bit.ly/2NSdDnY

? This course is a part of a series developed by the same instructors. You can have more information about free course of English for doing business in Asia – Speaking right here: https://bit.ly/2OhqQX3

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=7369

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam