Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thị Trường Tài Chính (Từ Yale University)

[NO DEADLINE]

[English caption below]

✍️ Khóa học tổng quan về các ý tưởng, phương pháp và thể chế cho phép xã hội quản lý rủi ro và thúc đẩy doanh nghiệp. Nhấn mạnh vào các kỹ năng lãnh đạo hiểu biết về tài chính. Mô tả các hoạt động hiện nay và phân tích triển vọng cho tương lai. Giới thiệu về quản lý rủi ro và các nguyên tắc tài chính hành vi để hiểu hoạt động trong thế giới thực của các ngành chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng. Mục tiêu cuối cùng của khóa học này là hoạt động những ngành này một cách hiệu quả và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

? TỔNG QUÁT NỘI DUNG:

  • Hành vi tài chính
  • Thị trường tài chính
  • Tài chính
  • Hành vi thương mại

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:

• Cung cấp bởi: Yale University

• Giảng viên: Robert Shiller

• Thời lượng: thời gian linh hoạt, khoảng 32 giờ hoàn thành

• Hình thức: 100% online

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phụ đề tiếng Việt

? ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY: https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global

—————————————

[Online] Financial Market (From Yale University)

✍️ An overview of the ideas, methods, and institutions that permit human society to manage risks and foster enterprise.  Emphasis on financially-savvy leadership skills. Description of practices today and analysis of prospects for the future. Introduction to risk management and behavioral finance principles to understand the real-world functioning of securities, insurance, and banking industries.  The ultimate goal of this course is using such industries effectively and towards a better society.

? OVERALL CONTENT:

•  Behavioral Finance

• Financial Markets

• Finance

• Behavioral Economics

? ABOUT THIS COURSE:

• Offered by: Yale University

• Instructors: Robert Shiller

• Duration: flexible time, about 32 hours to complete

• 100% online

• Language: English with Vietnamese subtitles

? ENROLLMENT:

You can enroll in this course for free right here: https://www.coursera.org/learn/financial-markets-global

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8227

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam