Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Nhập Môn Ngành Thiết Kế Nội Thất

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

💥 Đây là khóa học 3 trong 1 hướng dẫn bạn những điều cơ bản về thiết kế nội thất

🌸 Nghiên cứu những quy tắc và các điều cơ bản của thiết kế nội thất, cách thống nhất, phối hợp và cân bằng khi phối hợp màu sắc, hoa văn và chữ bằng cách thức linh hoạt, khóa học tập trung phần lớn vào màu sắc và ánh sáng được sử dụng trong không gian nội thất.

🌸 Nội dung khóa học:

 • Định nghĩa, mục tiêu và dự định thiết kế nội thất
 • Những nội dung cơ bản của thiết kế nội thất: các quy tắc và yếu tố của thiết kế
 • Giới thiệu về học thuyết màu sắc, bản màu và tất cả những điều về màu sắc trong thiết kế nội thất
 • Tâm lý về màu sắc trong thiết kế nội thất
 • Kế hợp hợp màu sắc
 • Thiết lập bảng trạng thái
 • Giới thiệu về ánh sách và các thuật ngữ
 • Đánh giá và chọn những thiết bị ánh sáng
 • Phân tầng ánh sáng trong thiết kế nội thất

🌸 Điều kiện của khóa học: Không có bất kỳ yêu cầu nào

🌸 Đối tượng của khóa học:

 • Những người muốn biết về những điều cơ bản trong ngành thiết kế nội thất: nhà thiết kế nội thất, kiến trúc sư, thợ thủ công…

Đăng ký: TẠI ĐÂY

—————————————————————————————————————–

🌸 This 3 in 1 course is a guide to the basics of interior design

While exploring the principles and fundamentals of interior design and how to achieve unity, harmony and balance while incorporating colors, patterns and textiles in a versatile manner within the space, we also focus majorly on color (theoretically, psychologically and technicality to choosing a color scheme…etc) and light (principles, basics, types, efficiency, requirements, distribution…etc) used in the interior space.

🌸 Course outline:

💥 Section 1: Definition, objective and purpose of interior design

 • Interior designer vs interior decorator
 • Principles of interior design

💥 Section 2:

 • Introduction to color theory
 • Introduction to color schemes
 • Cool vs warm colors and materials
 • Color scheme of specific interior design styles
 • Psychology of color in interior design
 • Most popular color schemes in interior design
 • Putting a color plan together
 • Creating a mood board

💥 Section 3: Introduction to lighting in interior design

 • Definitions and technical terms
 • Reading and evaluating light sources
 • Introduction to light fixtures (article + resources)
 • Layering light in interior design
 • Calculating the total lumens (amount of light emitted) required for an efficient space
 • Distributing light expertly in interior residence (room by room)
 • Tips to reducing energy in your home
 • Evaluating light in interior design cases (lighting mistakes to avoid +  solutions)

–> Join me in this very informative course to master interior design <–

🌸 What you’ll learn

 • Definition, objective and purpose of interior design
 • Fundamental of interior design: principles and elements of design
 • Introduction to color theory
 • Introduction to the color wheel
 • All about color schemes in interior design
 • Psychology of color in interior design
 • Putting a color plan together
 • Creating a mood board (clarifying the project’s vision and mood)
 • Introduction to lighting and technical terms
 • Evaluating and choosing light sources
 • Layering light in interior design
 • Calculating the total lumens (amount of light emitted) required for an efficient space
 • Distributing light expertly in interior residence + saving energy

🌸 Are there any course requirements or prerequisites?

 • No prerequisites required

🌸 Who this course is for:

 • In general, any individual seeking extra knowledge and basics in the interior design field specifically: Interior designers, Architects, Decorators and craftsman

Register at: AT HERE

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Lê

kimngann.ivolunteer@gmail.com

You may also like...