Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kĩ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả Khi Làm Việc Nhóm Từ Đại Học Colorado

No deadline

[English Caption Below]

?Làm việc nhóm và giao tiếp nhóm hiệu quả là điều cần thiết cho sự thành công trong nghề nghiệp và cá nhân của bạn. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách: đưa ra quyết định tốt hơn, sáng tạo và đổi mới hơn, quản lý xung đột và làm việc với các thành viên nhóm khó tính, thương lượng để đạt được kết quả ưu tiên, cải thiện giao tiếp nhóm trong môi trường ảo, phát triển hiểu biết tổng thể tốt hơn về sự tương tác giữa con người và công việc hiệu quả hơn với tư cách là một nhóm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn hiểu những động lực quan trọng này của giao tiếp nhóm và học cách áp dụng chúng vào thực tế để cải thiện khả năng làm việc nhóm tổng thể của bạn.

?Thông tin khóa học:

  • Cung cấp bởi: Đại học Colorado
  • Giảng viên: Matthew A. Koschmann
  • Thời lương : 4 tuần, 2.5 giờ mỗi tuần
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Trình độ: Bắt đầu

?Thông tin khác và đăng kí tại: https://www.coursera.org/learn/negotiation-skills

————————————————————

Teamwork Skills: Communicating Effectively in Groups

Effective teamwork and group communication are essential for your professional and personal success.  In this course you will learn to: make better decisions, be more creative and innovative, manage conflict and work with difficult group members, negotiate for preferred outcomes, improve group communication in virtual environments, develop a better overall understanding of human interaction, and work more effectively as a team.  Our goal is to help you understand these important dynamics of group communication and learn how to put them into practice to improve your overall teamwork.

?Information:

  • Offer by: University of Colorado at Boulder
  • Taught by: Matthew A. Koschmann,
  • Level: beginner
  • Language: English
  • Time: 4 weeks, 2.5 hours/week

?Other information and register at https://www.coursera.org/learn/teamwork-skills-effective-communication

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9645

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam