Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kĩ Năng Đưa Ra Quyết Định: Chọn Đúng Vấn Đề Để Giải Quyết

? NO DEADLINE

[English caption below]

? Trong thời đại mà tư duy phản biện được đánh giá cao, việc biết đưa ra quyết định một cách tự tin và dứt khoát là điều không thể thiếu. Nhưng giữa hàng vạn điều diễn ra mỗi ngày, với lượng thời gian chỉ vỏn vẹn 24 tiếng, ta không thể đưa ra giải pháp cho tất cả mọi thứ. Sẽ có những vấn đề khẩn cấp cần ưu tiên trước, cũng sẽ có những việc nằm ngoài khả năng xử lý của bản thân. Vậy, làm cách nào chúng ta lựa chọn được đúng vấn đề để giải quyết? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi trên nằm trong khóa học này, qua đó trau dồi được kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế trong cuộc sống, đưa ra quyết định một cách hiệu quả thông qua các kế hoạch.

? Kết thúc khóa học này, bạn sẽ học được:
• Đánh giá các kỹ năng cá nhân để giải quyết vấn đề
• Phát triển ý tưởng để tiếp cận vấn đề thực tế trong cuộc sống
• Mô tả các vấn đề tồn tại như thế nào trong các bối cảnh rộng hơn
• Giải thích tầm quan trọng của các tác động lớn khi đề xuất các giải pháp
• Khám phá các phương pháp để giảm thiểu rủi ro và biến ý tưởng thành kế hoạch
• Lập kế hoạch sao cho thuyết phục người khác rằng giải pháp của bạn là hiệu quả

? THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Trường Đại học Leeds, Học viện lập trình
• Nền tảng: Future learn
• Hình thức: 100% online
• Giảng viên: Kim Plowright
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 2 tuần, mỗi tuần khoảng 2 tiếng

? ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:
https://www.futurelearn.com/courses/decision-making-how-to-choose-the-right-problem-to-solve
_________________________________

? In an age where critical thinking is highly valued, it is indispensable to know how to make decisions confidently and decisively. But among thousands of things that happen every day, with only 24 hours, we can not offer solutions for everything. There will be urgent issues that need to be prioritized in the first place, there will also have things that are beyond our ability to handle. So, how do we choose the right problem to solve? You will find the answer to the question above in this course, thereby hone your skills in real-life problem solving, effective decision-making through planning.

? By the end of this course, you will understand:
• Evaluate personal skills for problems solving
• Develop an idea to approach a real-life problem
• Describe how problems exist in wider contexts
• Explain the importance of the wider impact when proposing solutions
• Explore methods to minimize risks and turn ideas into plans
• Produce a plan that persuades others your solution will work

? ABOUT THIS COURSE:
• Offered by University of Leeds, Institute of Coding
• Foundation: Future learn
• 100% online
• Instructor: Kim Plowright
• Language: English
• Duration: 2 weeks, 2 hours each week

? ENROLL FOR FREE AT:
https://www.futurelearn.com/courses/decision-making-how-to-choose-the-right-problem-to-solve

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9078

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam