Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Trở Nên Quyết Đoán Trong Công Việc

[English caption below]

 Khóa học này là sự mở đầu cho nghệ thuật về sự quyết đoán: bao gồm ý nghĩa của sự quyết đoán và 19 phương pháp khác nhau để trở nên quyết đoán.

 

🎁Thông tin chi tiết:

 • Thời lượng: 39 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bao gồm cả phụ đề)
 • Giá cả: Miễn phí
 • Giảng viên: Ivna

 

🎁Nội dung khóa học:

 • Hiểu về định nghĩa của sự quyết đoán, cách trở nên quyết đoán hơn và tác dụng của nó
 • Phân biệt được 4 loại giao tiếp
 • Nhận biết 19 phương pháp khác nhau
 • Nhận biết được được những dấu hiệu trong hành vi của những người thiếu quyết đoán
 • Có được những ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự quyết đoán

 

🎁Yêu cầu: Bạn sẽ thấy hiệu quả của khóa học khi tương tác với mọi người ở trường, công việc và hoạt động tình nguyện

 

🎁Mô tả:

Tránh được những vấn đề sau bằng cách học các để trở nên quyết đoán:

 • Bạn có hay để người khác lợi dụng mình?
 • Bạn có cảm thấy bị thiếu tôn trọng và bị coi thường trong công việc?
 • Người khác có không xem trọng bạn?
 • Bạn cảm thấy chần chừ khi cần phát biểu ý kiến riêng của mình?
 • Bạn có thấy tội lỗi, stress và quá tải không?
 • Bạn thiếu tự tin trong công việc?

 

🎁Khóa học này sẽ giúp được bạn nếu như bạn là:

 • Chuyên gia hoặc doanh nhân – Nếu bạn đang cần thuyết phục một ai đó ở công ty (sếp, người cấp dưới, đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp, …
 • Người có định hướng học tập lâu dài – Nếu bạn muốn phát triển kĩ năng mềm và kĩ năng giao tiếp trong công việc, khóa học này là dành cho bạn!
 • Người muốn trở nên tự tin – Nếu bạn muốn cải thiện sự tự tin thông qua hành động, khóa học này là dành cho bạn!
 • Người bận rộn – Nếu bạn muốn có một cái nhìn tổng quan và muốn đi thẳng vào vấn đề, khóa học này đã được tinh gọn lại trong 40 phút.

 

🎁Khóa học này hướng tới: đối tượng muốn có một cái nhìn tinh gọn mà vẫn tổng quát về sự quyết đoán

 

🎁Giảng viên:

 • Assertive Way – Người thúc đẩy sự tự tin, tận tâm trong cuộc trò chuyện
 • Ivna là người thành lập Assertive Way LLC. Cô ấy không chấp nhận để sự thụ động, ngại ngùng và định kiến xã hội ngăn cản cô ấy đến với trường học và doanh nghiệp trên 4 đại lục, 5 quốc gia, 9 thành phố và 5 doanh nghiệp khác nhau.

Thông qua định hướng bản thân và kinh nghiệm rộng, Ivna đã có thể vượt qua khó khăn. Bây giờ, cô ấy cảm thấy hoàn toàn tự do về mặt cảm xúc, về sự quyết tâm, về thái độ và sự tự tin.

Ivna phát hiện ra vai trò của giao tiếp 1 cách quyết đoán trong việc nhận ra tiềm năng của đồng nghiệp, cấp dưới và bản thân cô ấy. Ivna sau đó đã quyết định giúp đỡ người khác với sứ mệnh của mình.

Ivna đã có bằng MBA do INSEAD ở Pháp/ Singapore cấp và bằng Kĩ sư do Viện ITA ở Brazil.

🎇🎇Đăng kí tại đây: udemy.com/course/how-to-be-assertive-at-work/

——————————————————-

An Introduction to the Art of Assertiveness: what assertiveness means & 19 strategies to be more assertive.

 

🎁Details:

 • Length: 39 minutes
 • Language: English (include subtitles)
 • Price: Free
 • Trainer: Ivna

 

🎁What you will learn

Understand what assertiveness means, how to e more assertive, and how it can help you

 • Identify 4 types of communication
 • Recognize 19 assertiveness strategies
 • Identify what triggers your non-assertive behavior
 • Adopt an assertive body language

 

🎁Prerequisites

You will benefit more from this course if you interact with people at school, work or volunteering

 

🎁Description

Learn assertiveness.

Avoid these problems by learning how to be assertive:

 • Do others take advantage of you?
 • Do you feel unappreciated and undervalued at work?
 • Do others ignore you?
 • Do you hesitate to speak your mind?
 • Do you feel overwhelmed, stressed out and guilty?
 • Do you lack confidence at work?

 

🎁This course can help you if you are:

 • Professional or business person – If you deal with any type of people at work – boss, employees, colleagues, clients, suppliers or even professors.
 • Life-long learner – If you want to develop your soft skills and communication skills at work, this course is for you!
 • Confidence seeker – If you want to boost your confidence through action, this is the course for you!
 • Busy person – And you want a quick overview that goes straight to the point. We cover a lot in 40min.

 

🎁Who is this course for?

People who want to quickly get an overview on how to be more assertive.

 

🎁Former

 • Assertive Way
 • Promoter of Confident, Candid, Caring Conversations
 • The founder of Assertive Way LLC, Ivna, didn’t allow her severe passivity, shyness and social anxiety impede her to experience school and corporate career across 4 continents, 5 countries, 9 cities and 5 industries.

Through a lot of self-reflection and diverse experiences, she was able to overcome the challenges that could have held her back from having a fulfilling life. Now she feels emotionally free with assertive, confident beliefs and attitudes.

She noticed the critical role of assertive communication in realizing the potential of colleagues, employees and on herself. She then decided to fulfill her mission of helping others to realize their potential by becoming more confident and assertive.

She has an MBA from INSEAD in France / Singapore and an Engineering degree from the Technological Institute of Aeronautics (ITA) in Brazil.

 

🎇Register here: udemy.com/course/how-to-be-assertive-at-work/

#online  #congviec   #quyetdoan   #kinang  #ivolunteer  #ivolunteerVietnam   #giaotiep

Ngan Nguyen

baongan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...