Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Đại Dương

No Deadline

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Đại Dương

[English Caption Below]

📚Nội dung khóa học :

Các đại dương bao phủ hơn 70% hành tinh của chúng ta.  Trong khóa học miễn phí này, bạn sẽ tìm hiểu về độ sâu của các đại dương và đặc tính của nước, điều gì thúc đẩy sự lưu thông của đại dương và cách các đại dương ảnh hưởng đến khí hậu .

📚Bạn sẽ học được :

-Giải thích và sử dụng chính xác, tất cả các thuật ngữ in đậm trong văn bản

-Xác định, phân loại và giải thích các đặc điểm khác nhau có thể nhìn thấy dưới đáy đại dương

-Giải thích các biểu đồ nhiệt độ và độ mặn được ghi lại trong các đại dương

-Giải thích bản đồ không gian về nhiệt độ và độ mặn và suy ra sự tuần hoàn của đại dương

-Đánh giá vai trò của các đại dương trong hoàn lưu đại dương của toàn cầu.

 📚Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Openedu

-Hướng dẫn bởi: (có sẵn)

-Thời lượng :8 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

📚Thông tin chi tiết và đăng kí :
bit.ly/3nii9JT

——————————————————————

 📮Content:

The oceans cover more than 70 per cent of our planet. In this free course, you will learn about the depths of the oceans and the properties of the water that fills them, what drives the ocean circulation and how the oceans influence our climate.

📮What you will learn : 

-Explain in your own words, and use correctly, all the bold terms in the text

-Identify, classify and interpret various features visible on the ocean floor

-Interpret temperature and salinity plots recorded in the oceans

-Interpret spatial maps of temperature and salinity and deduce ocean circulation

-Evaluate the role of the different oceans in the global ocean circulation.

📮About this course:

-Offered by Openedu

-Instructor : ( credited)

-Time : 8 hours

-Language: English

-100% online

📮For more information and sign up : 

bit.ly/3nii9JT

#iVolunteerVietNam  #iVolunteer #oceans

#climate  #learnasyoucan #acknowledgeyourself

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...