Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Hà Lan Từ Đại Học Groningen

🔻No Deadline

 

🔻Giới thiệu:
– Trong khóa học này bạn sẽ học các cụm từ tiếng Hà Lan, các câu chào, từ vựng, số, cách phát âm và ngữ pháp. Việc hiểu ngôn ngữ sẽ giúp cuộc sống hàng ngày, tựa như mua sắm hay đi ăn nhà hàng, trở nên thoải mái hơn.
– Cuối cùng, bạn sẽ có thể viết các văn bản ngắn như là email hoặc là điền các mẫu đơn về thông tin cá nhân. Điều chúng ta tập trung ở đây là các kỹ năng dễ lĩnh hội như đọc và nghe.

🔻Nội dung khóa học:
– Giới thiệu bản thân và hiểu biết những người học khác
– Bàn luận về bạn bè, gia đình, công việc và việc học tập
– Và trải nghiệm cuộc sống ở Hà Lan
– Khóa học này tập trung vào những người chưa có hiểu biết về tiếng Hà Lan trước đây và có mong muốn học tập ngôn ngữ này.

🔻Thông tin khóa học:
– Thời lượng: 3 tuần
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Nền tảng: Class Central
– Giảng viên thuộc Đại Học Groningen

🔻Chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/dutch-3014

——————————————————————————————————————————-

English caption below:

[Online] Free Course On Dutch Language From University Of Groningen


🔻No Deadline

🔻Overview:
– During the course, you will learn Dutch phrases, greetings, vocabulary, numbers, spelling and grammar. Being able to understand the language will make everyday activities, such as shopping or going out to a restaurant, much more enjoyable.
– Finally, you will be able to write short texts such as an email or fill in forms with personal details. The main focus will be on receptive skills such as reading and listening.

🔻What you’ll learn:
– Introduce yourself and get to know other learners

– Talk about your family, friends, work and study

– Experience life in the Netherlands.
– This course is aimed at people with no prior knowledge of the Dutch language, who have a strong interest in learning languages.

🔻Information about the course:
– Length: 3 weeks
– language used: English
– Platform: Class Central
– Taught by University of Groningen

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/dutch-3014

 

You may also like...