Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Anh Thương Mại Từ Đại Học Washington


🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
– Khóa học này mở đầu với một thông điệp thân thiện và tổng quan về chuyên ngành này, Sau phần giới thiệu, bạn sẽ được kiểm tra bằng một bài đo lường trình độ để chắc chắn bạn có phù hợp với khóa học này không.
– Trong khóa học, bạn sẽ học các từ vựng và thông lệ liên quan đến việc giao tiếp xã hội và tạo dựng mạng lưới trong tiếng Anh. Mục tiêu là để bạn có thể tiếp cận các hợp đồng thương mại tiếng Anh một cách chuyên nghiệp qua điện thoại và email.

🔻Nội dung khóa học:
– Xác định liệu mục tiêu của khóa học có phù hợp với mong muốn của bạn không
– Đánh giá mức độ thông thạo tiếng Anh thương mại của bạn
– Trình bày thông tin liên quan đến bản thân trong một phiên họp thảo luận
– Phát triển các kỹ năng liên kết mối quan hệ
– Viết những đoạn email ngắn với hình thức tiêu chuẩn
– Nhận thấy và trình bày ngôn ngữ trang trọng và thoải mái trong email, phát triển từ vựng liên quan đến nghề nghiệp và công ty

🔻Thông tin khóa học:
– Nền tảng: Class Central
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Giảng viên: Daphne Mackey và Richard Moore
– Thời lượng: 5 tuần

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/business-english-intro-5438

——————————————————————————————————————————-

English caption below:

[Online] Free Course On Business English From University Of Washington

🔻No Deadline

🔻Overview:
– This course begins with a welcome message and an overview of the Specialization. After this introduction, you will be asked to take a proficiency test to see if this course is right for you.

– During the course, you will begin learning vocabulary and customs related to socializing and networking in English. The goal is to enable you to interact with business contacts in person, on the phone and over email in a professional way.

🔻What you’ll learn:#f

  • Determine whether the objectives of this Specialization align with your learning goals
  • Evaluate your current level of proficiency in business English communication
  • Present relevant information about yourself in a discussion forum
  • Develop your networking skills
  • Write short emails with appropriate formatting

• Recognize and produce formal and informal language in emails • Develop vocabulary related to jobs and companies

🔻Information about the course:
– Platform: Class Central
– Taught by: Daphne Mackey and Richard Moore
– Language used: English
– Length: 5 weeks

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/business-english-intro-5438

You may also like...