Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản

🔻No Deadline

English caption below:

🔻Giới thiệu:
– Chức năng quan trọng nhất của ngôn ngữ là giao tiếp. Trong giao tiếp, chúng ta cần biết cách bắt đầu một chủ đề mà đối phương quan tâm, trả lời câu hỏi của người khác và hoàn thành cuộc trò chuyện một cách tự nhiên và trôi chảy. Khóa học này bao gồm 8 chủ đề. Hơn 50 giáo viên từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, Colombia, Trung Quốc và học sinh ở mọi lứa tuổi sử dụng các cách diễn đạt chân thực nhất và tiếng Anh thuần túy nhất trong một cảnh thực tế. Khóa học này sẽ giúp bạn sử dụng được tiếng Anh nói về tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày và học tập.

🔻Nội dung khóa học:
– Khóa học này được chia thành tám phần, mỗi phần có một chủ đề, cụ thể là:

 1. Giới thiệu và trao đổi thông tin cá nhân
 2. Gia đình và bạn bè
 3. Ăn uống
 4. Mục đích và phương pháp học tiếng Anh
 5. Các hoạt động kỳ nghỉ và trải nghiệm khó quên
 6. Sở thích
 7. Biểu hiện cảm xúc
  8. Giữ gìn sức khỏe


🔻Thông tin khóa học: 

– Giảng viên: Thomas H. Piachaud, Glenn M. Davis, Fang Yang and Wenxia Zhang
– Thời lượng: 10 tuần
– Ngôn ngữ: tiếng Anh
– Nền tảng: Class Central

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/conversational-english-skills-13584

——————————————————————————————————————————-

[Online] Conversational English Skills


🔻Overview:
The most important function of language is communication. In communication, we need to know how to start a topic of interest to the other party, answer other people’s questions, and complete a conversation naturally and smoothly. This course selects 8 themes. More than 50 teachers from the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, Colombia, and China and students of all ages use the most authentic expressions and purest English in a real scene. Take you to talk about all aspects of daily life and learning.

🔻What you’ll learn:
– The course is divided into eight units, each unit has a theme, namely:

 1. Introduction and exchange of personal information
 2. Our family and friends
 3. Eating and dining
 4. The purpose and methods of English learning
 5. Holiday activities and unforgettable experiences
 6. Hobbies
 7. Emotional expression
  8. Stay healthy


🔻Information about the course:
– Taught by: Thomas H. Piachaud, Glenn M. Davis, Fang Yang and Wenxia Zhang
– Length: 10 weeks
– Language used: English
– Platform: Class Central

🔻Further information and register at: https://www.classcentral.com/course/conversational-english-skills-13584 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews