Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Thúc Đẩy Tăng Trưởng Và Hội Nhập Từ Ngân Hàng Phát Triển Châu Á

⏰No Deadline

[English Caption Below]

? Các thành phố luôn đóng vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế bằng cách gắn kết người lao động và doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới và chia sẻ các nguồn lực như cơ sở hạ tầng một cách hiệu quả hơn. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các mô hình đô thị hóa ở Châu Á và những tác động đối với tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về các lựa chọn chính sách để làm cho quá trình đô thị hóa hoạt động cho tất cả mọi người. Bài giảng này mô tả các cách để xây dựng các nguồn lực của các thành phố ở Châu Á nhằm thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Trọng tâm khóa học là các biện pháp quy hoạch đô thị hợp lý, giao thông công cộng hiệu quả và giá nhà ở hợp lý. Chứng chỉ sẽ được cấp sau khi học viên hoàn thành các yêu cầu của khóa học.

? Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Ngân Hàng Phát Triển Châu Á
 • Thời lượng: 41 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Matthias Helble
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

? Nội dung khóa học:

?Khóa học được chia thành bốn phần:

 • Phần 1: Quá trình đô thị hóa tại một châu Á đang trên đà phát triển.
 • Phần 2: Nền kinh tế kết nối đô thị ở các thành phố châu Á
 • Phần 3: Phương pháp quản lý thành phố như một thị trường lao động
 • Phần 4: Hệ thống đô thị và quá trình phát triển.

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://elearning-adbi.org/courses/fostering-growth-inclusion-asia-cities/

—————–

[Online] Fostering Growth and Inclusion in Asia’s Cities

? Cities have always played a central role in economic development by bringing workers and entrepreneurs together, spurring innovation and sharing resources such as infrastructure more efficiently. This course will help you better understand the patterns of urbanization in Asia and the implications for economic growth. Moreover, learn about policy options to make urbanization work for all. This lecture describes ways to build the capacity of Asia’s cities to boost growth and employment. The focus is on sound urban planning, efficient public transport, and affordable housing. Certificate issued upon completion of the course requirements.

? Information about this course:

 • Provided by: Asian Development Bank Institute
 • Length: 41 minutes
 • Language: English
 • Instructor: Matthias Helble
 • Price: Free

? What you’ll learn:

? The course is divided into four units:

 • Unit 1: Urbanization in Developing Asia
 • Unit 2: Urban Agglomeration Economies in Asia’s Cities
 • Unit 3: Managing the City as a Labor Market
 • Unit 4: Urban Systems and Development

?Further information and register at: https://elearning-adbi.org/courses/fostering-growth-inclusion-asia-cities/

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12447

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam