Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Phân Tích Thị Trường Tài Chính Từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế

⏰ No Deadline

[English Caption Below]

? Trước khi xâm nhập vào một thị trường mới hoặc tung ra một sản phẩm/dịch vụ mới, bước quan trọng đầu tiên mà doanh nghiệp cần làm đó chính là nghiên cứu và phân tích thị trường. Nếu doanh nghiệp chủ quan không thực hiện nghiên cứu thị trường hay nghiên cứu một cách hời hợt, thì việc đưa ra quyết định có thể mang lại rủi ro cao. Điều đó sẽ đi kèm với nhiều hậu quả khác, đó là chiến dịch thất bại hay lãng phí nguồn lực. Phân tích thị trường tài chính còn có mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến việc xử lý vấn đề và nắm bắt cơ hội Marketing.

? Khóa học Phân tích thị trường tài chính được thiết kế để cung cấp một ngôn ngữ tổng quát trong lĩnh vực tài chính, do đó cho phép bạn đưa ra các giải thích và phân tích dữ liệu tài chính. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng để đào tạo nâng cao hơn hoặc theo định hướng chính sách trong các lĩnh vực mà kinh tế vĩ mô và tài chính gặp phải.

? Thông tin khóa học:

? Tài trợ: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

? Nền tảng: edX

? Thời lượng: 7 tuần, 8-10 giờ/tuần

? Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phụ đề)

? Giảng viên: Adolfo Barajas, Evan Tanner, Seung Mo Choi, Fabio Comelli

? Giá: Hoàn toàn miễn phí

Những gì bạn sẽ học được qua khóa học này:

? Xác định các loại chứng khoán cơ bản có thu nhập cố định và thị trường mà chúng được giao dịch.

? Cách định giá nhiều loại tài sản tài chính: công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu và cổ phiếu.

? Cách đo lường và so sánh các thước đo lợi suất khác nhau cho các tài sản tài chính.

? Liên hệ sự khác biệt trong việc định giá cổ phiếu hoặc thị trường đơn lẻ với các yếu tố kinh tế cơ bản.

? Cách xây dựng danh mục tài sản rủi ro tối ưu bằng cách sử dụng dữ liệu hoàn vốn trước đây và đánh giá những thay đổi có thể xảy ra trong thành phần của nó do những thay đổi trong điều kiện kinh tế vĩ mô.

? Cách đánh giá rủi ro thị trường của một khoản đầu tư bằng cách tính Giá trị rủi ro (VaR), VaR được nhấn mạnh và Mức thiếu hụt dự kiến.

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/financial-market-analysis

—————————-

[Online] Financial Market Analysis

? Before entering a new market or launching a new product/service, the first important step that businesses need to do is to research and analyze the market. If a subjective enterprise does not conduct market research or research in a superficial way, then making a decision can bring high risks. That will come with many other consequences, such as a failed campaign or a waste of resources. Financial market analysis is also intended to assist in decision-making related to problem solving and capturing marketing opportunities.

? The Financial market analysis course is designed to provide a common language in finance, thus allowing you to interpret and analyze financial data. It will also provide you with a foundation upon which you can proceed to more advanced or policy-oriented training in areas in which macroeconomics and finance meet.

? Information about the course:

? Provided by: The International Monetary Fund (IMF)

? Platform: edX

? Length: 7 weeks, 8-10 hours/week

? Language: English (with subtitle)

? Instructors: Adolfo Barajas, Evan Tanner, Seung Mo Choi, Fabio Comelli

? Price: Free

? What you’ll learn:

? Identify different types of basic fixed–income securities and the markets in which they are traded.

? How to price a variety of financial assets: money market instruments, bonds, and equities.

? How to measure and compare different yield measures for financial assets.

? Relate differences in the valuation of single equities or markets with economic fundamentals.

? How to construct an optimal portfolio of risky assets using historical return data, and assess likely changes in its composition as a result of changes in macroeconomic conditions.

? How to assess the market risk of an investment by calculating its Value at Risk (VaR), Stressed VaR, and Expected Shortfall.

?Further information and register at: https://www.edx.org/course/financial-market-analysis

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8731

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam