Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Nhằm Cải Thiện Kĩ Năng Tiếng Anh

No Deadline

[Online] Khoá Học Miễn Phí Nhằm Cải Thiện Kĩ Năng Tiếng Anh

[English Caption Below]

💡 Nội dung khoá học :

Khóa học này cực kỳ chi tiết, vì vậy bạn hoàn toàn có thể làm chủ được mục tiêu tiếng Anh .

Nếu bạn muốn nói tiếng Anh rõ ràng hơn, nếu bạn muốn nghe giống người bản xứ hơn hoặc nếu bạn chỉ đơn giản muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, khóa học này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

💡Bạn sẽ học được :

-Nói tiếng Anh tự tin và rõ ràng hơn

– Sử dụng tiếng Anh mục tiêu một cách chính xác

– Hiểu các lĩnh vực tiếng Anh cần phải nắm vững để trở nên thông thạo hơn

– Có kiến ​​thức sâu hơn về tiếng Anh và cách thức hoạt động của nó

💡Thông tin khoá học :

-Nền tảng : Udemy

-Hướng dẫn: Anthony Kelleher

-Thời lượng : 17 giờ

-Ngôn ngữ : Tiếng Anh

-Hình thức : Online 100%

💡 Thông tin chi tiết và đăng kí :https://bit.ly/31AcBQx

——————————————————————

🌿Content:

This course is extremely detailed, so you can fully master the target English.

If you want to speak English more clearly, if you want to sound more native-like, or if you simply want to take your English to a higher level, this course can help you achieve your goal of taking your English to the next level.

🌿What you will learn :

-Speak English with more confidence and clarity

-Use the target English with precision

-Understand the areas of English that must be mastered to become more fluent

-Have deeper knowledge of English and how it works

🌿About this course:

-Offered by Udemy

-Instructor : Anthony Kelleher

-Time : 5 hours

-Language: English

-100% online

🌿For more information and sign up :

https://bit.ly/31AcBQx

 

 

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...