Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Kỹ Năng Thuyết Trình Trước Đám Đông Từ Đại học Washington

[Online] Khóa Học Miễn Phí Kỹ Năng Thuyết Trình Trước Đám Đông Từ Đại học Washington.

English caption below

No Deadline

📍Giới thiệu về khóa học: 

Trong khóa học này, chúng ta sẽ nghiên cứu các nguyên tắc nói trước đám đông và kiểm tra một cách nghiêm túc các bài phát biểu của chính mình và của người khác thông qua thực hành tương tác.Khóa học này được thiết kế để giúp bạn trở thành một người thuyết trình trước đám đông hiệu quả và tự tin hơn.

 📌Thông tin khóa học:

-Tổ chức: Đại học Washington

-Thời gian: 10 tuần

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh

-Chi phí: Miễn phí

-Hình thức: trực tuyến

📌Nội dung khóa học:

-Thiết kế và cung cấp ràng buộc cơ sở luận

-Thiết kế và cung cấp các ràng buộc thông tin đầy đủ

-Thiết kế và đưa ra các tạp chí luận một cách thuyết phục

-Nói một cách tự tin với tốc độ, chiếu độ, chuyển động và hát phù hợp

-Đánh giá và phê bình các bài phát triển một cách sâu sắc

📌Thông tin chi tiết xem tại: https://www.edx.org/course/introduction-to-public-speaking-2

———————————————————————————-

[Online] Introduction to Public Speaking

📌About this course:

In this course, we will study the principles of public speaking, and critically examine our own and others’ speeches through interactive practice. This course is designed to help you become a more effective and confident public speaker

📌Institution: UWashingtonX 

-Length: 10 weeks

-Language: English

-Tuition: Free

📌What you’ll learn:

-Design and deliver basic arguments clearly

-Design and deliver informative presentations clearly

-Design and deliver complex arguments persuasively

-Speak confidently with appropriate rate, projection, movement, and vocal variety

-Evaluate and critique speeches insightfully

📌Đăng ký ngay:  https://www.edx.org/course/introduction-to-public-spilities-2

You may also like...