Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Hướng Dẫn Viết Kịch Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below]

⚡Giới thiệu chung:

 • Kịch bản phim là điểm khởi đầu cho hầu hết các bộ phim kịch tính, là công việc thiết yếu mà từ đó tất cả các công việc làm phim khác đều hướng tới. Tất cả những câu chuyện lãng mạn, những pha hành động đáng sợ và những câu thoại đáng nhớ đều bắt đầu từ bàn viết của nhà biên kịch. Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ giới thiệu cho bạn các yếu tố cơ bản và khái niệm chính đằng sau một kịch bản phim chuyên nghiệp.

📌Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Đặc điểm cơ bản của câu chuyện trên màn ảnh
 • Phát triển một cốt truyện cơ bản
 • Cấu trúc câu chuyện và cấu trúc câu chuyện thay thế
 • Nhân vật và phát triển phác thảo nhân vật
 • Việc xây dựng các cảnh gồm vai trò của lời thoại và giọng nói của nhân vật
 • Quy trình viết bản thảo đầu tiên của kịch bản phim truyện
 • Quy trình định dạng kịch bản phim
 • Viết – và hoàn thiện – bản nháp đầu tiên

❤️Thông tin chi tiết:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Người hướng dẫn: Michael Lengsfield
 • Thời lượng: 2 tuần
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Phụ đề: tiếng Anh
 • Nền tảng: Futurelearn

🔥Đăng ký tại đây: https://www.futurelearn.com/courses/screenwriting

—————————————————————————————–

⚡Overview:

 • Screenplays form the starting point for most dramatic films, the essential work from which all other filmmaking flows. All of the tender romance, terrifying action and memorable lines begin at the screenwriter’s desk. This free online course will introduce you to the basic elements and key concepts behind a professional screenplay.

📌What you’ll learn:

 • Basic characteristics of screen story
 • Development of a basic storyline
 • Story structures and alternate story structures
 • Characters and developing character outlines
 • The construction of scenes including the role of dialogue and character voice
 • The workflow for writing a first draft of a feature film screenplay
 • The process for screenplay formatting
 • Writing – and finishing – a first draft

❤️Information about this course:

 • 100% online
 • Instructor: Michael Lengsfield
 • Duration: 2 weeks
 • Language: English
 • Subtitles: English
 • Platform: Futurelearn

🔥Apply here: https://www.futurelearn.com/courses/screenwriting

 

Diệu Linh Phạm

phamdieulinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...