[ONLINE] Khóa Học Kinh Doanh Quốc Tế Miễn Phí Đại Học New Mexico

NO DEADLINE 

🔥 Nhận thức được xu hướng và nhu cầu thị trường lao động, ngành Kinh doanh quốc tế đã và đang trở thành một ngành ‘HOT’ đối với thế hệ trẻ tài năng ngày nay bởi tiềm năng cơ hội nghề nghiệp của nó trong tương lai. Chính vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thì việc hành trang kiến thức cũng như kỹ năng thích nghi môi trường kinh doanh toàn cầu là điều rất cần thiết. 

🔥 Đến với khóa học Kinh doanh quốc tế của Đại học New Mexico, bạn sẽ được giới thiệu kiến thức về môi trường văn hóa, ngôn ngữ kinh tế xã hội của các doanh nghiệp đang vận hành ngày nay. Và mục tiêu của khóa học là giúp bạn có tầm nhìn tốt hơn về môi trường kinh doanh quốc tế thông qua 6 bài học cụ thể: 

Bài 1: Toàn cầu hóa là gì? 

Bài 2: Toàn cầu hóa có mới mẻ không? 

Bài 3: Yếu tố về chính trị và xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế quốc gia? 

Bài 4: Tầm quan trọng của Văn hóa. 

Bài 5: Lợi ích từ thương mại? 

Bài 6: Thương mại tự do, hay thương mại được quản lý? 

 

📍 Đăng ký ngay: https://www.coursera.org/learn/international-business

You may also like...