Khóa Học Tiếng Anh Dành Cho Kinh Doanh và Doanh Nhân

NO DEADLINE

Khóa học này được thiết kế cho những người nói tiếng Anh nhưng không phải bản xứ mà đang mong muốn được học hỏi nhiều hơn về nền kinh tế kinh doanh toàn cầu. Trong khóa học này, bạn sẽ được học về những chủ đề, ngôn ngữ cần có để thành công trong môi trường làm việc quốc tế. Bạn sẽ được khám phá về tiếng Anh kinh tế qua những video độc quyền và những video bài giảng, đồng thời sẽ được học về từ vựng kinh tế, các khái niệm kinh tế và các vấn đề kinh tế.

 

📌Thông tin khoá học:

– Tài trợ khoá học: Trường Đại học Pennsylvania

– Giảng viên: Amy Nichols, James Riedel

– Hình thức: Coursera

– Ngôn ngữ: Tiếng Anh 

– Ngày bắt đầu: 27/11/2020

 

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/business

You may also like...