Deadline: 30/03/2021

[HCM] Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng LIN Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Vị Trí Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành Part-time 2021

⏰ Deadline: 30/03/2021

📌 Giới thiệu: 

Được thành lập vào năm 2009, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng Đồng LIN là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ. Mục tiêu và tầm nhìn của LIN là hỗ trợ cho tất cả mọi người không kể màu da, dân tộc, tôn giáo,… có cơ hội bình đẳng trong phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực và huy động nguồn nhân lực, LIN giúp đỡ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPOs) kết nối với các nhà hảo tâm và từ thiện để phát huy tối đa tiềm năng trong việc duy trì phát triển bền vững cộng đồng.

📌 Nhiệm vụ: 

  • Hỗ trợ giám đốc trong mọi nhiệm vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
  • Trao đổi với giám đốc để xác định rõ công việc cần thực hiện hàng ngày
  • Duy trì và lên lịch cho các cuộc họp, cuộc gọi,..
  • Sắp xếp, phân loại giấy tờ
  • Phân tích, báo cáo thông tin và thuyết trình khi cần thiết

📌 Yêu cầu: 

  • Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 3 và năm cuối
  • Là người ngăn nắp cẩn thận, chú ý đến tiểu tiết
  • Có khả năng nghiên cứu, viết và giao tiếp tốt
  • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt
  • Kỹ năng sử dụng bộ Microsoft tốt

🔎 Thông tin chi tiết và gửi CV qua email: hr@linvn.org với tiêu đề [Vị trí – Họ và tên]

#ivolunteer #ivolunteervietnam #offline #internship #LIN

Trần Hải Diệu Linh

thdieulinh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...