Cách Viết Thư Xin Việc Cho Công Việc Không Tuyển Dụng

Khi nộp đơn xin việc, bạn thường sử dụng thông tin trong bài đăng tuyển dụng để áp dụng vào thư xin việc của mình. Tuy nhiên, đôi khi, các công ty không tuyển dụng các vị trí, vì họ đã có đủ người nộp đơn hoặc không tích cực tuyển dụng. Trong những trường hợp này, bạn cần phải nghiên cứu và biết những gì cần đưa vào thư xin việc của mình để nhà tuyển dụng xem xét tuyển dụng bạn. Trong bài viết này, chúng tôi mô tả cách viết thư xin việc cho một công việc không được tuyển dụng và cung cấp một mẫu và một ví dụ hướng dẫn.

🔥 Những gì cần có trong thư xin việc cho một công việc không tuyển dụng thêm nhân sự

Khi viết thư xin việc cho một công việc không tuyển dụng (còn được gọi là thư quan tâm hoặc thư mời chào tư vấn), hãy đính kèm thông tin về kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, giải thích lý do bạn muốn làm việc cho nhà tuyển dụng và thể hiện rằng bạn đã nghiên cứu về công ty. Thư xin việc nên bao gồm:

 • Tiêu đề có thông tin liên hệ của bạn cũng như nhà tuyển dụng
 • Một lời chào hỏi chuyên nghiệp đối với người thích hợp
 • Phần giới thiệu về bạn
 • Lý do bạn lại viết thư xin việc
 • Thông tin chi tiết cho thấy bạn đã nghiên cứu về công ty
 • Kinh nghiệm, sở thích, giá trị, kỹ năng và mục tiêu của bạn
 • Lời mời liên hệ với bạn

🔥 Cách viết thư xin việc cho một công việc không tuyển dụng

Cách bạn bố trí thư xin việc của mình cho một công việc không có quảng cáo và những gì bạn đưa vào trong đó tùy thuộc vào việc bạn có biết một vị trí đang bỏ ngỏ có tồn tại hay không.

🔥 Công ty đang tuyển dụng

Một số công ty thuê các vị trí mà không cần quảng cáo tuyển dụng. Họ có thể chọn phương pháp này vì họ đã nhận được đủ đơn xin việc qua quảng cáo tuyển dụng. Điều này cũng có thể xảy ra nếu vị trí vừa được mở và người tuyển dụng chưa đăng bài tuyển dụng. Nếu bạn biết về một công việc hiện có với một công ty mà bạn quan tâm, hãy viết một lá thư xin việc truyền thống cho một công việc được quảng cáo tuyển dụng theo các bước sau:

 • Nghiên cứu công ty. Tìm kiếm thông tin trực tuyến về công ty, bộ phận và vị trí mà bạn quan tâm. Bạn cần thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ, văn hóa và nhiệm vụ của công ty, trách nhiệm công việc có thể có và người quản lý tuyển dụng để hướng dẫn nội dung trong thư xin việc của bạn.
 • Đính kèm một tiêu đề. Ở góc trên cùng bên trái của bức thư, hãy viết họ tên, địa chỉ và thông tin liên hệ, sau đó là ngày, tên công ty, địa chỉ, tên và chức danh của người quản lý tuyển dụng, nếu bạn biết.
 • Viết lời chào. Sử dụng cách chào trang trọng, chẳng hạn như “Kính gửi”, sau đó là chức danh và họ của người tuyển dụng có nhiều khả năng sẽ tuyển dụng cho vị trí đó.
 • Giới thiệu bản thân. Giải thích cách bạn đã tìm hiểu về cơ hội việc làm và lý do bạn nộp đơn. Đề cập đến chính xác chức danh công việc mà bạn quan tâm.
 • Thảo luận về kinh nghiệm và trình độ của bạn. Trong một hoặc hai đoạn nội dung ngắn gọn, hãy liệt kê kinh nghiệm đào tạo có liên quan của bạn cũng như những điểm mạnh khiến bạn phù hợp với vị trí ứng tuyển. Cung cấp các ví dụ về việc các kỹ năng của bạn mang lại lợi ích cho các nhà tuyển dụng trước đây. Mục đích là để chứng minh giá trị của bạn đối với công ty, điều này bạn có thể làm bằng cách xác định và đề cập đến nhu cầu của công ty cũng như cách bạn có thể đáp ứng chúng.
 • Kết thúc bằng lời kêu gọi hành động. Trong đoạn cuối, hãy cảm ơn người quản lý tuyển dụng đã cân nhắc và mời họ liên hệ với bạn để biết thêm thông tin hoặc phỏng vấn. Nói với họ rằng bạn có kế hoạch theo đuổi họ sớm nhất có thể.
 • Phần kết. Kết thúc thư xin việc của bạn bằng một câu kết thúc tự do, chẳng hạn như “Trân trọng”, sau đó là họ tên và chữ ký của bạn.

🔥 Bạn không biết nếu công ty đang tuyển dụng

Nếu bạn muốn làm việc cho một công ty hiện đang không tuyển dụng hoặc bạn không biết liệu có việc làm hay không, bạn vẫn có thể gửi thư xin việc bày tỏ mong muốn được làm việc ở đó. Với một lá thư xin việc ấn tượng, công ty có thể cân nhắc bạn cho những công việc mở hơn trong tương lai, hoặc họ có thể cân nhắc một vị trí cho bạn. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước sau khi viết thư xin việc của bạn:

 • Làm các nghiên cứu của bạn. Nghiên cứu đặc biệt quan trọng nếu bạn quan tâm đến một công việc chưa có sẵn. Xem lại trang web của công ty, bao gồm cả trang “Giới thiệu về chúng tôi” để tìm hiểu về các sản phẩm hoặc dịch vụ, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty. Xác định bộ phận và người quản lý bạn muốn làm việc. Nghiên cứu trực tuyến sâu hơn có thể cung cấp cho bạn thông tin về hiệu suất của công ty và các đối thủ cạnh tranh để bạn có thể khám phá những cách bạn có thể mang lại lợi ích cho họ.
 • Bao gồm một tiêu đề truyền thống. Thư xin việc của bạn vẫn phải bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ và thông tin liên hệ, cùng với ngày tháng, tên công ty, địa chỉ và bộ phận hoặc người quản lý.
 • Sử dụng một lời chào chuyên nghiệp. Cố gắng càng cụ thể càng tốt trong cách chào của bạn, ngay cả khi không có thông tin của người quản lý tuyển dụng. Tìm tên của người quản lý bộ phận bạn muốn làm việc và sử dụng chức danh và họ của họ. Tránh sử dụng lời chào vô cảm “Dành cho những ai quan tâm chuyện này.”
 • Nhận ra việc tiếp cận khách hàng qua những cuộc gọi điện thoại. Thừa nhận rằng công ty không có cơ hội quảng cáo tuyển dụng cho công việc bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể nói, “Tôi hiểu Tập đoàn Carter không tuyển dụng nhân viên tiếp thị vào lúc này, nhưng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm và nhiệt tình của mình nếu có công việc trong tương lai.” Việc khẳng định này giúp bạn xuất hiện một cách trung thực và chân thực.
 • Viết phần giới thiệu thu hút sự chú ý. Trong đoạn đầu tiên của thư xin việc, hãy giới thiệu bản thân và cách bạn khám phá công ty. Ví dụ: bạn có thể nói rằng bạn đã nghiên cứu các đại lý quảng cáo hàng đầu trong thành phố hoặc một nhân viên hiện tại đã giới thiệu công ty, tập đoàn. Nói rộng ra bạn muốn làm việc ở bộ phận nào hơn là đề cập đến một vị trí cụ thể.
 • Giải thích lý do tại sao bạn thích công ty. Đính kèm trong phần giới thiệu của bạn lý do tại sao bạn muốn làm việc cho công ty. Bao gồm các chi tiết như nhiệm vụ, giá trị hoặc dịch vụ của công ty và sử dụng thông tin đó để thể hiện sự nhiệt tình và kiến thức của bạn đối với công ty.
 • Mô tả điểm mạnh của bạn. Giải thích trực tiếp và cụ thể kinh nghiệm và kỹ năng của bạn có thể mang lại lợi ích như thế nào cho công ty. Xác định những nhu cầu nhất định bạn có thể đáp ứng hoặc những vấn đề bạn có thể giải quyết. Gắn các mục tiêu và giá trị của bạn với sứ mệnh của công ty và văn hóa công ty.
 • Thêm lời kêu gọi hành động. Cuối cùng, hãy cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian và nói với họ rằng bạn muốn đặt lịch phỏng vấn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp để tìm hiểu thêm về công ty và mục tiêu của công ty. Nêu ý định của bạn để theo dõi định kỳ trong trường hợp các vị trí khác còn trống. Sau đó, ký tên bằng một dấu đóng và chữ ký tự do chuyên nghiệp.
 • Theo sát. Gọi điện hoặc gửi email cho bộ phận nhân sự hoặc quản lý bộ phận của công ty một hoặc hai tuần sau khi gửi thư xin việc của bạn. Sau đó, liên hệ định kỳ để hỏi về các cơ hội việc làm. Theo dõi trang web của công ty để biết các thông tin mở mới. Nếu một người xuất hiện, bạn có thể đã có lợi thế hoặc làm quen hơn với người tuyển dụng.

Ngoài thư xin việc của bạn, hãy bao gồm sơ yếu lý lịch và các mẫu công việc của bạn hoặc liên kết đến trang web chuyên ngành hoặc danh mục nghề nghiệp của bạn, nơi người tuyển dụng có thể tìm hiểu thêm về các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

🔥 Mẫu

Khi viết thư xin việc cho một công việc không tuyển dụng, hãy sử dụng mẫu này để hướng dẫn bạn:

[Tên đầy đủ của bạn] [Địa chỉ của bạn] [Số điện thoại của bạn]
[Địa chỉ email của bạn]

[Ngày tháng]

[Tên và chức danh của nhà tuyển dụng]
[Địa chỉ gửi thư của nhà tuyển dụng]

[Lời chào:]

[Phần mở đầu giới thiệu bản thân, cách bạn khám phá công ty và lý do bạn muốn làm việc ở đó.]

[Một hoặc hai đoạn nội dung mô tả sức mạnh, kinh nghiệm của bạn và cách bạn có thể mang lại lợi ích cho công ty.]

[Đoạn kết, cảm ơn người tuyển dụng đã dành thời gian và yêu cầu một cuộc phỏng vấn.]

[Lời chào cuối thư]
[Chữ ký của bạn]

🔥 Ví dụ

Sử dụng ví dụ về thư xin việc này cho một công việc không được quảng cáo tuyển dụng để truyền cảm hứng cho một lá thư xin việc thu hút sự chú ý của riêng bạn:

Julia Cortez99 Stormio Lane
Louisville, KY 40209

Ngày 12 tháng 2 năm 2021

Brian BickleMarketing ManagerFolio Productions2 Broadway Street
Louisville, KY 40209

Kính gửi ông Bickle,

Tôi muốn tham gia bộ phận tiếp thị của Folio Production, nơi 8 năm kinh nghiệm tiếp thị và xây dựng thương hiệu của tôi có thể giúp nâng tầm công ty ông. Mặc dù tôi nhận thấy rằng phía bên ông không tuyển dụng vào thời điểm đó, nhưng tôi muốn bày tỏ sự quan tâm chân thành của mình nếu có một công việc khả dụng. Tôi tin rằng hồ sơ của tôi về việc phát triển các chiến dịch từng đoạt giải thưởng và kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các khách hàng trong khu vực từ Parker Mill đến SkyBar sẽ mang lại một góc nhìn độc đáo cho Folio Productions.

Lần đầu tiên tôi biết đến Folio Productions sau khi tìm kiếm các công ty sáng tạo nội dung hàng đầu của bang và từ đó tôi ngưỡng mộ các sáng kiến tiếp thị kỹ thuật số của công ty của ông cho các công ty như Lane’s Way Farm và Archer Distillery. Tôi là một chuyên gia sáng tạo tự chủ với mắt nhìn chi tiết và kỹ năng giao tiếp đặc biệt. Tôi có khả năng kết nối với khách hàng ở cấp độ cá nhân và tôi hiểu thương hiệu của họ cũng như khán giả theo cách cho phép tôi thiết kế nội dung tùy chỉnh cho nhu cầu của họ.

Với vai trò hiện tại là chiến lược gia thương hiệu của Colombia & Co., tôi đã giúp phát triển cơ sở khách hàng của mình lên 120% trong ba năm qua và tôi tự tin thông qua các mối liên hệ trong ngành và đạo đức làm việc của mình rằng tôi có thể làm điều tương tự cho Folio Productions.

Cảm ơn ông đã dành thời gian xem lại thư xin việc và sơ yếu lý lịch của tôi, đồng thời tôi mong muốn tìm hiểu thêm về các mục tiêu của Folio Production và cách tôi có thể giúp đạt được chúng. Vui lòng cho tôi biết nếu ông có sẵn để thảo luận về trình độ của tôi và bất kỳ cơ hội việc làm tiềm năng nào. Tôi sẽ liên hệ lại với ông vào tuần tới.

Trân trọng,
Julia Cortez

—————————————————-

Bài viết gốc: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/how-to-write-cover-letter-for-unadvertised-job

Người dịch: Nguyễn Tiến Trung

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Tiến Trung – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77980

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network