Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Phần Mềm Quản Lý Dự Án Microsoft Project Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

NO DEADLINE

[English Caption Below]

Bạn có quan tâm đến kỹ năng Quản lý dự án?

Nếu có thì khóa học này là dành cho bạn, bởi vì phần mềm Microsoft Project sẽ cải thiện năng suất của bạn đối với bất kỳ dự án nào mà bạn đang phụ trách. Hãy nhớ rằng Microsoft Project là một trong những phần mềm có sức ảnh hưởng và thông dụng được nhiều học viên Quản lý dự án sử dụng.

? Khóa học này dành cho ai?

 • Người làm công tác quản lý dự án hoặc hỗ trợ dự án
 • Người lập lịch trình cho dự án
 • Người làm công tác dự toán cho dự án
 • Người quản lý chương trình
 • Người quản lý danh mục dự án
 • Cố vấn quản lý dự án
 • Bất kỳ ai muốn thành thạo Microsoft Project

? Yêu cầu

 • Nắm rõ những thứ cơ bản về Windows
 • Có hiểu biết nhất định về MS Office (nếu có)
 • Có hiểu biết chung về quy trình quản lý dự án

? Mô tả khóa học

MS Project là một công cụ chuyên biệt được thiết kế cho lĩnh vực quản lý dự án. MS Project là một ứng dụng hữu hiệu giúp bạn lập kế hoạch và quản lý một loạt các dự án, từ việc đáp ứng các thời hạn và ngân sách quan trọng cho đến lựa chọn các nguồn lực phù hợp. Bạn có thể làm việc hiệu quả hơn và có thể đạt được thành quả tốt hơn chỉ bằng cách sử dụng bộ tính năng mà MS Project có thể cung cấp như:

– Tạo các kế hoạch ở mức độ chi tiết phù hợp với dự án của bạn.

– Làm việc với dữ liệu tóm tắt ban đầu hoặc chuyển sang cách tiếp cận chi tiết hơn khi thuận tiện.

– Kiểm soát những nhiệm vụ mà dự án có thể lên lịch.

– Quản lý nhiệm vụ, chi phí, công việc và tài nguyên ở bất kỳ mức độ chi tiết nào phù hợp với nhu cầu dự án của bạn.

– Làm việc với dữ liệu kế hoạch của bạn ở các chế độ xem và loại báo cáo khác nhau.

– Theo dõi và quản lý kế hoạch của bạn trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

– Cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những người khác trong tổ chức của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem đa dạng thức và các tùy chọn định dạng báo cáo.

– Sử dụng nhóm tài nguyên, dự án hợp nhất và liên kết giữa các dự án để mở rộng trọng tâm quản lý dự án của bạn trên nhiều dự án.

– Khóa học này sẽ bao gồm nhiều bài tập sử dụng Microsoft Project 2016

? Bạn sẽ học được gì?

– Cách mở và đóng tệp dự án hiện có, đồng thời tạo và lưu tệp dự án mới.

– Điều hướng các chế độ xem khác nhau và sử dụng các tính năng Trợ giúp của Microsoft Project.

– Tạo và sửa đổi danh sách nhiệm vụ trong chế độ xem biểu đồ Gantt (Gantt Chart) và tạo Cấu trúc phân tích công việc (Word Breakdown Structure).

– Tạo mối liên kết giữa các nhiệm vụ thông qua chức năng Linking, thêm người tiền nhiệm, thời gian dẫn đầu và nhiệm vụ định kỳ.

– Khám phá chế độ Network Diagram và sửa đổi các mối liên kết giữa các nhiệm vụ trong đó.

– Sử dụng hộp thoại Thay đổi thời gian làm việc (Change Working Time) để tạo lịch cơ sở cho dự án.

– Tạo nhóm tài nguyên từ chế độ xem Bảng tài nguyên (Resource Sheet) và gán tài nguyên cho các nhiệm vụ.

– Tạo lịch nhiệm vụ và sử dụng bảng Chi phí (Cost Table) trong chế độ xem Biểu đồ Gantt.

– Làm việc với Lịch và chế độ xem biểu mẫu, đồng thời tạo và sửa đổi các bảng.

– Hiển thị đường dẫn quan trọng và xác định và giải quyết xung đột tài nguyên trong lịch có thuộc tính effort – driven.

? Thông tin khóa học

 • Người hướng dẫn: Kelvin Fredson Mlay
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1 tiếng 47 phút
 • Học phí: Miễn phí
 • Nền tảng: Udemy

? Link khóa học: https://bit.ly/3CiXGuL

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

_____________________________________________________

Are you interest in Project Management skills?

If Yes! This course is for you. Because Microsoft Project software will improve your productivity of any project assigned to you. And remember Microsoft Project is one of the powerful and common software used by many Project Management practitioners.

? Who this course is for:

 • Project Managers
 • Project Assistants
 • Project Schedulers
 • Project Estimator
 • Program Managers
 • Project Portfolio Managers
 • Project Management Mentor
 • Anyone who wants to succeed with Microsoft Project

? Requirements

 • Basic proficiency with Windows
 • Familiarity with MS Office – but not necessary
 • General understanding of project management process

? Description

MS Project is a specialized tool designed for the specific domain of project management. MS Project is a powerful application that helps you to plan and manage a wide range of projects from meeting crucial deadlines and budgets to selecting the right resources. You can be more productive and be able to realize better results just by using the set of features that MS Project can offer such as;

– To create plans at the level of detail that’s right for your project

– To work with summary data initially, or shift to a more detailed approach when it’s convenient

– To control what tasks Project can schedule

– To manage tasks, costs, work, and resources at whatever level of detail is appropriate for your project’s needs.

– To work with your plan’s data in a variety of views and reports

– To track and manage your plan throughout the life of the project.

– To collaborate and share data with others in your organization using rich view and report formatting options.

– To use resource pools, consolidated projects, and cross-project links to extend your project-management focus across multiple projects.

– This course will contain numerous exercises utilizing Microsoft Project 2016

? What you’ll learn

– Open and close an existing project file and create and save a new project file

– Navigate different views and utilize Microsoft project Help features

– Create and modify a task list in the Gantt Chart view and create a Work Breakdown Structure

– Create task relationships through linking, adding predecessors, lead time and recurring tasks

– Explore Network Diagram view and modify the task relationships in it

– Use the Change Working Time dialog box to create a base calendar for the project

– Create resource pools from the Resource Sheet view and assign resources to tasks

– Create task calendars and use the Cost table in Gantt Chart view

– Work with Calendar and form views, and create and modify tables

– Display the critical path and identify and resolve resource conflicts in effort-driven schedules

? Course information

 • Instructor: Kelvin Fredson Mlay
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 1 hour 47 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Platform: Udemy

? Link: https://bit.ly/3CiXGuL

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=37604

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất