Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thiết Kế Bìa Sách Điện Tử Thông Qua Canva

📌 NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌Giới thiệu về khóa học: 

 • Trong khóa học này, bạn sẽ được học cách thiết kế bìa sách điện tử thông qua Canva một cách chuyên nghiệp và bắt mắt nhất. Bạn sẽ được thiết kế hai bìa ebook: một bìa mẫu ebook chuyên nghiệp đã được tạo sẵn và một bìa khác bạn phải thiết kế lại từ đầu
 • Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được tìm hiểu về những điều quan trọng với tư cách tác giả của quyển sách, bạn cần biết những điều gì trước khi chọn mẫu, tiêu đề và bút danh cho mình.

📌Bạn sẽ học được gì trong khóa học này:

 • Thiết kế bìa sách điện tử một cách chuyên nghiệp và thu hút
 • Làm việc với các mẫu bìa sách điện tử chuyên nghiệp đã được tạo sẵn
 • Cân nhắc việc lựa chọn những thiết kế cần thiết cho ebook của bạn như mẫu, tiêu đề và bút danh
 • Nhấn mạnh kinh nghiệm này trong những buổi phỏng vấn xin việc

📌Cấu trúc bài học: 

 • Tạo tài khoản Canva
 • Tổng quan về Canva và lựa chọn mẫu thiết kế
 • Thiết kế bìa sách điện tử bằng các mẫu chuyên nghiệp sẵn có
 • Thiết kế bìa sách điện tử từ đầu

📌Thông tin khóa học: 

 • 100% Online
 • Thời gian: 1 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Giảng viên: Abhishek Jha
 • Nền tảng: Coursera

📌Đăng ký ngay tại: https://bit.ly/2Ub2bXS 

———————

📌About this course: 

 • In this course, you will learn how to design an eBook cover using Canva that looks professional and eye-catching. You will be designing two ebook covers: one using Professional ebook cover pre-built templates and another completely from scratch.
 • Besides, you will also learn about important things that as a writer you must know before choosing a Template, Title and Pen name.

📌What will you learn in this course:

 • Design a Professional and Eye-catching eBook cover from scratch
 • Work with existing pre-built Professional eBook cover Templates
 • Weigh important design choices for your ebook like Templates, Titles and Pen names
 • Highlight this hands-on experience in an interview

📌Syllabus: 

 • Create a New Canva Account
 • Canva Dashboard Overview and Template Selection
 • Design an eBook cover using pre-built Professional Templates
 • Design an eBook cover from scratch

📌Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 1 hour
 • Language: English
 • Instructor: Abhishek Jha
 • Platform: Coursera

📌Register now: https://bit.ly/2Ub2bXS 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27176


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com