Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về HTML, CSS Và Javascript Dành Cho Những Nhà Phát Triển Web

⏰ NO DEADLINE 

[English caption below]

📲 Giới thiệu chung:

Người dùng ngày nay mong đợi rất nhiều từ trang web: nó phải tải nhanh, hiển thị dịch vụ đúng nhu cầu và dễ dàng sử dụng trên tất cả các thiết bị: từ máy tính để bàn đến máy tính bảng và điện thoại di động.

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ cơ bản mà mọi lập trình viên trang web cần biết. Khóa học sẽ giúp chúng ta bắt đầu từ đầu bằng cách học triển khai các trang web với HTML và CSS. HTML và CSS là những ngôn ngữ quan trọng trong lĩnh vực thiết kế website. HTML là từ viết tắt của viết tắt của từ Hypertext Markup Language, là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web; còn CSS là từ viết tắt của Cascading Style Sheets, tức là ngôn ngữ được dùng để định dạng các phần tử do ngôn ngữ đánh dấu tạo ra. Hay nói cách khác, HTML định dạng các phần tử có trên website như tiêu đề, bảng biểu, tạo đoạn văn bản…, còn CSS giúp cho các phần tử của HTML trở nên phong phú, nổi bật hơn, bằng cách trang trí, đổi màu chữ, thêm màu sắc cho trang hay thay đổi cấu trúc trang…

Sau đó, khóa học sẽ dạy bạn cách mã hóa các trang sao cho các thành phần của trang đó tự động sắp xếp lại và thay đổi kích thước dựa trên kích thước màn hình của người dùng. Cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, khóa học sẽ giới thiệu kỹ lưỡng về ngôn ngữ phổ biến, thông dụng và cực kỳ mạnh của web: Javascript.

💻 Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về HTML5
 • Giới thiệu về CSS3
 • Mã hóa trang web nhà hàng
 • Giới thiệu về Javascript
 • Sử dụng Javascript để xây dựng ứng dụng web

📘 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Giáo sư Yaakov Chaikin
 • Cung cấp bởi: Đại học Johns Hopkins
 • Thời gian: 40 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers

——————

📲 General introduction:

Do you realize that the only functionality of a web application that the user directly interacts with is through the web page? Implement it poorly and, to the user, the server-side becomes irrelevant! Today’s user expects a lot out of the web page: it has to load fast, expose the desired service, and be comfortable to view on all devices: from a desktop computers to tablets and mobile phones.

In this course, we will learn the basic tools that every web page coder needs to know. We will start from the ground up by learning how to implement modern web pages with HTML and CSS. HTML stands for Hypertext Markup Language, a markup language designed to create web pages on the World Wide Web; CSS stands for Cascading Style Sheets, which is the language used to format the elements created by the markup language. In other words, HTML formats elements on the website such as headers, tables, creates text, etc., while CSS helps HTML elements become richer and more prominent, by way of decoration. change the text color, add color to the page or change the page structure …

We will then advance to learning how to code our pages such that its components rearrange and resize themselves automatically based on the size of the user’s screen. You’ll be able to code up a web page that will be just as useful on a mobile phone as on a desktop computer. No “pinch and zoom” required! Last but certainly not least, we will get a thorough introduction to the most ubiquitous, popular, and incredibly powerful language of the web: Javascript. Using Javascript, you will be able to build a fully functional web application that utilizes Ajax to expose server-side functionality and data to the end user.

💻 Course content:

 • Introduction to HTML5
 • Introduction to CSS3
 • Coding the Restaurant Site
 • Introduction to Javascript
 • Using Javascript to Build Web Applications

📘 Course information:

 • Teacher: Yaakov Chaikin
 • Offered by: The Johns Hopkins University
 • Time: 40 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/html-css-javascript-for-web-developers

,

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...