Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Thiết Kế Nhân Vật Trò Chơi Điện Tử

⚠️ NO DEADLINE

[English caption below]

Trong khóa học này, bạn sẽ được tìm hiểu cách người chơi xác định các nhân vật mà họ điều khiển và tương tác với thế giới trong trò chơi. Bạn sẽ được khám phá về thiết kế đồ họa và lối chơi, từ đó bạn sẽ có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực thiết kế nhân vật trò chơi điện tử. Hơn nữa, bạn sẽ được khám phá ra cách nghiên cứu bản chất con người có thể giúp bạn thiết kế các nhân vật.

📌 Bạn sẽ học được:

 • Sự đánh giá về cách nghiên cứu bản chất con người thông qua cách thiết kế nhân vật.
 • Đánh giá các nguyên tắc thiết kế trò chơi, sự thuyết minh và hình ảnh cơ bản thông qua sự phát triển của các nhân vật.
 • Phát triển kỹ năng phân tích và tạo mẫu các thiết kế nhân vật.

📌 Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường đại học Abertay
 • Giảng viên: Robin Sloan
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 tuần, 2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/ghg821 =====================================================

⚠️ NO DEADLINE

On this course, you’ll learn how gamers identify with the characters they control and interact with in-game worlds. You’ll explore anatomy, graphic design, narrative and gameplay, to provide you with a broad knowledge and understanding of the field of video game character design. Ultimately, you’ll discover how studying human nature can help you design characters that gamers will recognise and understand.

📌 What you’ll learn: 

 • Develop an appreciation of how studying human nature can inform how we design characters that audiences will recognise and understand.
 • Assess how fundamental visual, narrative, and game design principles can inform the development of characters.
 • Develop skills in analysing and prototyping character design concepts.

📌 About this course:

 • Institution: Abertay University
 • Instructor: Robin Sloan
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌 Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/ghg821 

#ivolunteer #iVolunteerVietnam #freecourse #gamedesign #gamecharacters


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com