Deadline: 10/07/2021

[HN] Tổ Chức Phi Chính Phủ Helvetas Việt Nam Tuyển Thực Tập Sinh Truyền Thông

📌 DEADLINE: 10/07/2021

[English caption below]

📌 Đối tượng: Sinh viên Đại học / Cao đẳng; những người có chuyên ngành Truyền thông, Tiếp thị, Báo chí, Thiết kế Đồ họa, Ngôn ngữ Anh hoặc các lĩnh vực liên quan là một điểm cộng.

💥 Tổng quan về Helvetas: Helvetas là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 1955. Helvetas hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Cho đến hiện tại, các chương trình của Helvetas Việt Nam tập trung vào các nền kinh tế phát triển bền vững và hòa nhập, các phương diện về Biến đổi khí hậu và Phát triển kỹ năng nghề được xem xét và đào sâu hơn nữa.

Helvetas Việt Nam mang đến cho các bạn cơ hội thực tập tại tổ chức phi chính phủ trong vòng 6 tháng. Vị trí làm việc tại tổ chức như sau: 

📌 Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh truyền thông

📌 Số lượng vị trí: 01 (bán thời gian hoặc toàn thời gian)

💥 Mô tả công việc: Thực tập sinh dự kiến ​​sẽ đóng góp vào các nhiệm vụ sau:

 • Hỗ trợ phát triển nội dung truyền thông và hình ảnh (văn bản, hình ảnh minh họa, hình ảnh động, ảnh, tệp âm thanh, video clip);
 • Hỗ trợ quản lý các trang web và mạng xã hội (các trang Facebook, kênh Youtube);
 • Cung cấp hỗ trợ cho các sự kiện, chiến dịch, chuyến đi truyền thông, thăm nhà tài trợ;
 • Hỗ trợ phát triển các ấn phẩm truyền thông và kể những câu chuyện hấp dẫn;
 • Hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại;
 • Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

💥 Yêu cầu: 

 • Kỹ năng viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Có một giọng nói hay. là một lợi thế;
 • Con mắt thẩm mỹ và chi tiết tinh tế;
 • Kỹ năng cơ bản về thiết kế đồ họa (quen thuộc với các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, hoặc tương tự);
 • Kỹ năng làm video và chụp ảnh là một điểm cộng;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Năng lượng, nhiệt tình, học hỏi nhanh, kỹ năng tổ chức công việc tốt.

📌 Link mô tả chi tiết công việc: https://bit.ly/3ybf3eV

Helvetas Việt Nam tạo cơ hội cho những ứng viên yêu thích các công việc tình nguyện và làm việc tại tổ chức phi chính phủ. Công việc này cần các ứng viên mới nhằm hỗ trợ các hoạt động truyền thông của Helvetas Việt Nam và các dự án hiện tại của Helvetas Việt Nam. Các ứng viên quan tâm và đủ điều kiện có thể ứng tuyển hãy nhanh tay ứng tuyển ngay hôm nay.

📌 Lưu ý: Các ứng viên vui lòng nộp hồ sơ ứng tuyển trước 17:00 ngày 10 tháng 07 năm 2021.

📌 Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • CV có ảnh cập nhật;
 • Một video clip giới thiệu ngắn (có thể sử dụng camera của điện thoại di động) khoảng 30-60 giây, phong cách tự do, cho biết bạn là ai và lý do bạn phù hợp với vị trí ứng tuyển;
 • Danh mục thiết kế của bạn hoặc các mẫu tác phẩm văn bản / hình ảnh của riêng bạn (tùy chọn).

📌 Hồ sơ xin gửi về: Ms. Tu Anh Nguyen (Trưởng phòng Nhân sự) http://helvetas.vietnam@helvetas.org

___________________________________________________________________________________________

📌 DEADLINE: 10/07/2021

📌 Participants: Student at University / College students; those with majors in Communication, Marketing, Journalism, Graphic Design, English Language or related fields is a plus.

💥 Overview about Helvetas: Helvetas is a non-governmental organization, established in Switzerland in 1955. Helvetas has been operating in Vietnam since 1994 in the fields of agriculture, forestry, governance and peace, water and sanitation, and rural development. Until now, Helvetas Vietnam’s programs have focused on sustainable and inclusive economies, specific interfaces to Climate Change and Vocational Skills Development are reviewed and deepened. again.

Helvetas Vietnam offers you the opportunity to practice at an NGO for 6 months. Working positions at the organization are as follows:

📌 Work position: Communication Intern

📌 Number of positions: 01 (part-time or full-time)

💥 Job Description: Interns are expected to contribute to the following duties:

 • Support the development of media and visual content (text, illustrations, animations, photos, audio files, video clips);
 • Support management of websites and social networks (Facebook pages, Youtube channels);
 • Provide support for events, campaigns, media trips, sponsor visits;
 • Assist in the development of media publications and tell compelling stories;
 • Support translation from Vietnamese to English and vice versa;
 • Other duties as assigned.

💥 Requirements:

 • Good English and Vietnamese writing skills;
 • Has a nice voice. is an advantage;
 • Aesthetic eye and exquisite detail;
 • Basic skills in graphic design (familiar with design software such as Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, or similar);
 • Video and photography skills are a plus;
 • Good communication skill;
 • Energy, enthusiasm, quick learning, good organizational skills.

📌 Link for detailed description job: https://bit.ly/3ybf3eV

Helvetas Vietnam creates opportunities for candidates who are interested in volunteering and working at NGOs. This job requires new candidates to support Helvetas Vietnam’s communication activities and Helvetas Vietnam’s current projects. Interested and qualified candidates can apply, hurry up and apply today.

📌 Note: Candidates please submit your application before 17:00 on July 10, 2021.

📌 Application form includes:

 • CV with updated photo;
 • A short introductory video clip (can use mobile phone camera) of about 30-60 seconds, free style, showing who you are and why you are a good fit for the position;
 • Your design portfolio or your own text/image work samples (optional).

📌 Please send resume to: Ms. Tu Anh Nguyen (Head of Human Resources Department) http://helvetas.vietnam@helvetas.org

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25200


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Le

anhthu2001.ivolunteer@gmail.com