Deadline: 18/07/2021

[UK] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Greenwich 2021

📌 DEADLINE: 18/07/2021

[English Caption Below]

📝 GIỚI THIỆU:

Đại học Greenwich hiện đang hỗ trợ học bổng quốc tế cho sinh viên nước ngoài. Học bổng mang đến cơ hội học tập chương trình đại học và sau đại học. Sinh viên quốc tế sẽ được đưa vào chương trình cử nhân toàn thời gian hoặc sau đại học để được đào tạo theo chương trình cho năm học 2021/2022 khi đủ điều kiện để đăng ký. Đại học Greenwich là một trường đại học công lập ở London, Vương quốc Anh. Trường hiện có ba cơ sở ở London và Kent, tại Anh. Trường cung cấp hơn 1.200 chương trình sau đại học và bằng cấp.

📝 HẠN NỘP HỒ SƠ: 18/07/2021

📝 MÔ TẢ TÓM TẮT:

 • Trình độ khóa học: Chương trình đại học và sau đại học.
 • Môn học: Sinh viên có sẵn trong bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp.
 • Giải thưởng: Các vị trí hỗ trợ tài chính sẽ được trao trị giá lên tới £500 – £3,000 và giảm học phí. Khoản tài trợ chỉ được trao cho năm học đầu tiên. Sinh viên phải trả toàn bộ chi phí học phí trong những năm học tiếp theo
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc tịch.
 • Giải thưởng sẽ được trao tăng tại Vương quốc Anh.

📝 ĐIỀU KIỆN:

Để đủ điều kiện, ứng viên phải tuân theo tất cả các tiêu chí nhất định:

– Quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên có sẵn cho sinh viên quốc tế.

– Yêu cầu đầu vào: Để có cơ hội, người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ứng viên sẽ được hỗ trợ một vị trí trong chương trình cử nhân toàn thời gian hoặc sau đại học toàn thời gian học tập theo chương trình cho năm học 2021/2022.
 • Ứng viên phải là một khoản phí với vai trò là sinh viên ngoại quốc.
 • Ứng viên phải đăng ký chương trình cấp bằng tại Đại học Greenwich lần đầu tiên và không nhận được bất kỳ giải thưởng nào khác như khoản hỗ trợ tài chính hoặc học bổng dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Đối với sinh viên tốt nghiệp của trường, họ cung cấp học bổng cựu sinh viên riêng biệt.
 • Khoản tài trợ chỉ được trao cho năm học đầu tiên.
 • Sinh viên phải trả toàn bộ chi phí học phí trong những năm học tiếp theo. Sinh viên đang thực tập trong năm học 2021/2022 không đủ điều kiện để nộp đơn.

📝 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

Cách nộp đơn: Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại: https://www.gre.ac.uk/bursaries/international-scholarships-award

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA TRƯỜNG.

_____________________________

INTERNATIONAL SCHOLARSHIP AWARD FROM UNIVERSITY OF GREENWICH

📌 DEADLINE: 18/07/2021

The University of Greenwich is offering international Awards for overseas students. The scholarship gives the opportunity to study the undergraduate & postgraduate degree program. International students who will be placed on a full-time undergraduate degree program or postgraduate taught the program for the 2021/2022 academic year are eligible to apply. The University of Greenwich is a public university in London, United Kingdom. It has three campuses in London and Kent, England. The university offers more than 1,200 postgraduate and degree programs.

📝 APPLICATIONS DEADLINE: 18 July 2021.

📝 BRIEF DESCRIPTION:

 • Course Level: Undergraduate & postgraduate degree program.
 • Study Subject: The studentships are available in any subject offered by the university.
 • Award: The financial aid positions will be awarded worth up to £500 – £3,000 and a tuition fee reduction.
  The grant is awarded for the first academic year of study only. Students must pay the full cost of tuition in subsequent years of study.
 • Nationality: All Nationalities.
 • Number of Awards: Not known.
 • The award can be taken in the UK.

📝 ELIGIBILITY:

To be eligible, the applicants must be following all the given criteria:

– Eligible Countries: The studentships are available to international students.

– Entrance Requirements: To available for the opportunity , the applicant must meet the following criteria:

 • Applicants must have been offered a place on a full-time undergraduate degree program or full-time postgraduate taught the program for the 2021/2022 academic year.
 • Applicants must be a fee assessed as overseas.
 • Candidates must be a registering on a degree program at the University of Greenwich for the first time and not be in receipt of any other award such as a bursary or scholarship of any kind.
 • For graduates of the University, they offer separate alumni scholarship.
 • The grant is awarded for the first academic year of study only.
 • Students must pay the full cost of tuition in subsequent years of study. Students on a work placement in the academic year 2021/2022 are not eligible to apply.

📝 APPLICATION PROCEDURE:

How to Apply: The applicants must submit an online application at https://www.gre.ac.uk/bursaries/international-scholarships-award

OFFICIAL WEBSITE.

_____________________________

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25409


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoàng Oanh

hoangoanh.ivolunteer@gmail.com