Trại Hè Công Nghệ 1: Ngôn Ngữ C Và Nhập Môn Arduino

👩‍💻👨‍💻 Bạn muốn học các kỹ năng lập trình ngôn ngữ C và tiếp cận với Internet of Things (IoTs)?

Hãy đăng ký tham gia Trại Hè Công Nghệ 1: Ngôn Ngữ C và Nhập Môn Arduino được tổ chức hoàn toàn miễn phí bởi Trung tâm Hoa Kỳ TP.HCMC từ 10/08 – 14/08/2020. Do các diễn biến gần đây của dịch COVID-19, chương trình này sẽ được chuyển sang giảng dạy trực tuyến cho tới khi có thông báo mới nhất.

📅 Đăng kí trước ngày 02/08/2020, học viên được chọn sẽ nhận email xác nhận ngày 04/08/2020.
🔗 Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://forms.gle/ABnigwyyjFftEfCDA

👩‍💻👨‍💻 Are you interested in programming C language and Internet of Things?

Apply now for the American Center’s Summer Tech Camp 1: C Language & Intro to Arduino taking place from August 10 – 14, 2020. In light of recent COVID-19 developments, this course will be held virtually until further notice.

📅 Application deadline is August 2 and decision emails will be sent on August 4.
🔗 More details at https://forms.gle/ABnigwyyjFftEfCDA

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *