Tổng Hợp Kĩ Năng Tin Học

Kỹ năng tin học quả là không thể thiếu trong thời đại 4.0 này. Vậy làm sao để trở nên “master” các phần mềm Word, Excel, Powerpoint mà không cần phải tốn tiền hay công sức đi lại? Xem ngay các hướng dẫn tổng hợp sau đây.
1. Top 50 thủ thuật Excel: https://youtu.be/MDpb90pmIM0
2. Kỹ năng trong soạn thảo văn bản word: https://bom.to/LHzMlL
3. Trọn bộ kỹ xảo làm slide tuyệt hảo (45 kỹ xảo): https://bom.to/OYpl7c
4. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
5. Tạo báo cáo chuyên nghiệp: https://youtu.be/yjT3-osvH4w
6. Định dạng có điều kiện: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
7. Luyện các hàm quan trọng: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo
8. In ấn trong Excel: https://youtu.be/VB4QnlETk0g
9. Excel cơ bản full: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
10. Excel cho Kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
11. Giải 101 bài thực thi: http://bit.ly/101baiThucHanh
12. Lập Trình VBA nâng cao: http://bit.ly/VBAtrongExcel
13. Hàm điều kiện IF nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
14. Hướng dẫn vẽ biều đồ: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
15. Học 25 phím tắt trong 5 phút: https://youtu.be/fU24GY3OSTU
16. Excel cho người đi làm: http://bit.ly/excelChoNguoiDiLam
17. Toàn bộ 100 hàm Excel thông dụng: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
18. Top 13 thủ thuật định dạng số: https://youtu.be/eevVoEeGXcA
19. 10 Kỹ năng Excel cần biết: https://youtu.be/ZgzamzTO_po
20. 25 thủ thuật hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
21. Học trang tính google sheet: https://www.youtube.com/playlist
22. Form nhập liệu tự động: https://youtu.be/v6cVD_NbFcQ
23. Học VBA Excel full: https://youtu.be/DT0QOoLvM10
24. Powerpoint cơ bản: https://bom.to/DxPGfwR
25. Quy luật phối màu trong powerpoint: https://bom.to/mOaKxGI
26. Chọn màu trong powerpoint: https://bom.to/6poDkLR
Nguồn bài viết: Adam Thái – group CỘNG ĐỒNG SINH VIÊN 2k2

You may also like...