Deadline: 31/08/2021

[Toàn Quốc] Cuộc Thi Viết Về Chủ Đề “Hòa Bình – Hành trình 30 Năm Phát Triển”

Deadline: 31/08/2021

Với mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 thành lập tỉnh (1886-2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1991-2021) và nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại học Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc thi viết về chủ đề ‘Hòa Bình- Hàng trình 30 năm cuối cùng đã được tổ chức để biểu dương những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; phản ánh kịp thời, sinh động những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

📌Yêu cầu:

  • Thể loại tác phẩm dự thi gồm: Phản ánh, ghi chép, phóng sự, chuyên luận, chính luận, phỏng vấn, gương người tốt – việc tốt.
  • Các bài viết dự thi không quá 1.300 chữ (mỗi bài), kèm theo tài liệu (nếu có) và bắt buộc phải có ảnh mô tả tình tiết, nội dung. Trường hợp sự kiện, vấn đề, nhân vật… có nhiều nội dung, tình tiết hay, có thể viết tối đa 3 kỳ. Ban Tổ chức không gửi lại bản thảo các bài dự thi không được sử dụng.
  • Sự kiện, vấn đề, nhân vật trong bài viết phải có thật, địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Tác giả tự chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm theo quy định của Luật Báo chí và pháp luật Nhà nước.
  • Bài viết dự thi là bài chưa được đăng tải hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm các loại.
  • Những tác phẩm có chất lượng tốt được chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Hoà Bình và được hưởng nhuận bút theo quy định. Bài viết được đăng trên báo sẽ được đưa vào chấm và xét trao giải.

 📌Cơ cấu giải thưởng:

  •  1 giải đặc biệt: 10 triệu đồng
  •  2 giải nhất: 5 triệu đồng/mỗi giải
  •   4 giải nhì: 3 triệu đồng/mỗi giải
  •  6 giải ba: 2 triệu đồng/mỗi giải
  •  8 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/mỗi giải

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/3chRUiM

#ivolunteervietnam #cuocthi #vietbai #competition #vietnam

Thu Quyên Lê

thuquyen.ivolunteer@gmail.com

You may also like...