Deadline: 10/08/2021

[Toàn Quốc] Cuộc Thi Thanh Niên Thế Hệ Xanh Hành Động Vì Khí Hậu Và Năng Lượng Bền Vững 2021

DEADLINE: 10/08/2021

⭐️Giới thiệu:

Nhận thấy nhận thức về khí hậu của thanh niên ngày càng tăng và có nhiều các giải pháp đầy cảm hứng và sáng tạo từ các nhóm thanh niên và doanh nghiệp trẻ trên toàn quốc, Quỹ sáng kiến với chủ đề “Thanh niên Thế Hệ Xanh hành động vì Khí hậu và Năng lượng bền vững” (sau đây gọi tắt là Quỹ sáng kiến) được thực hiện bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch với mong muốn hỗ trợ các sáng kiến hành động vì khí hậu, bao gồm thúc đẩy năng lượng bền vững, các giải pháp khí hậu sáng tạo.

⭐️Đối tượng:

  • Nhóm dự án với các công dân 16 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi trên), đang sinh sống tại Việt Nam;
  • Các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng địa phương, trường học chịu ảnh hưởng, hoặc quan tâm và có hành động nhằm giải quyết vấn đề năng lượng bền vững và biến đổi khí hậu.

⭐️Hạng mục ưu tiên

  • Hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/ thay đổi hành vi trong năng lượng bền vững, biến đổi khí hậu…
  • Hỗ trợ cộng đồng phát triển các giải pháp xanh. Ví dụ: các mô hình tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng sạch hơn; mô hình ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu… 
  • Nghiên cứu khoa học về năng lượng bền vững, biến đổi khí hậu và tác động (về nhận thức, sức khỏe, kinh tế, xã hội…); và các giải pháp, sản phẩm cải thiện các vấn đề này.

⭐️Cách đăng ký 

⭐️Tiến trình lựa chọn đề xuất

  • Thời gian hoàn thành dự án: trước ngày: 31/12/2021
  • Tính hiệu quả: đề xuất thể hiện được tác động đến cộng đồng như thế nào thông qua các mục tiêu và đối tượng cụ thể;
  • Tính khả thi/ Năng lực của người/nhóm thực hiện;
  • Tính sáng tạo: dự án có sự sáng tạo về hoạt động, hoặc nội dung, hoặc hình thức, có thể có sự học hỏi từ những chương trình đã thực hiện nhưng có thêm sự cải tiến nhằm phù hợp với bối cảnh;
  • Tính bền vững và khả năng nhân rộng: các kết quả của dự án có tác động lâu dài với cộng đồng, mô hình dự án có thể nhân rộng tại nhiều địa phương.

⭐️Liên hệ: Để biết thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Quỹ sáng kiến Thế Hệ Xanh năm 2021

E: youth.vn@livelearn.org | F: https://www.facebook.com/MangLuoiTheHeXanh

P: 024 37185930 (gặp Hải Linh hoặc Tú Uyên)

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27217


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Huyền Đặng Thị

thingochuyen.ivolunteer@gmail.com

[Online] Minigame: Plastic Crack Từ Dự Án The Evergreen