Deadline: 31/12/2021

[Toàn Quốc] Cơ Hội Giành Giải Thuởng 50,000,000 VNĐ Khi Tham Gia Cuộc Thi “Sáng Kiến Vì Cộng Đồng 2021”

Hạn nộp đề xuất: 31/12/2021

GIỚI THIỆU CHUNG: 

 Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

 Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ VI do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

– Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động vì cộng đồng;

– Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc 4 loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân; công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã và đang triển khai những sáng kiến nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng;

– Các đối tượng cá nhân không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những giá trị vì cộng đồng;

– Các tổ chức trong và ngoài nước có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam hoặc nước ngoài quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động đóng góp vì cộng đồng;

– Thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia thi.

– Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến dự thi.

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ: 

1. Nội dung

– Chủ đề dự thi sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông – vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…

– Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội;

– Các sáng kiến dự thi cần làm rõ kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính.

2. Hình thức tham dự.

– Dự án tham gia được trình bày bằng tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

– Khuyến khích dự án tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip…) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên Website và hòm thư của chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

Gồm có 2 loại giải thưởng:

– 01 hệ thống giải “Sáng kiến về Khoa học – Kỹ thuật”;

– 01 hệ thống giải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý”.

Mỗi loại sẽ có: 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Ban Tổ chức và Kỷ niệm chương của Chương trình.

Giá trị giải thưởng: Tiền mặt, mỗi giải cụ thể như sau:

* Giải A: 50.000.000 đồng/giải (Năm mươi triệu đồng).

* Giải B: 35.000.000 đồng/giải (Ba mươi lăm triệu đồng).

* Giải C: 25.000.000 đồng/giải (Hai mươi lăm triệu đồng).

* Giải Khuyến khích: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng).

Thông tin chi tiết tại: https://bitly.com.vn/fvphq2

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hà Anh Nguyễn

haanh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...