[Toàn Cầu] Cơ Hội Nhận Tài Trợ Từ Quỹ IWMF Howard G. Buffett Dành Cho Các Nữ Nhà Báo 2020

🤩Nhằm thúc đẩy công việc và nâng cao vai trò của phụ nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu với sự minh bạch và đa dạng tiếng nói ngày nay. Quỹ Howard G. Buffett được thành lập với món quà 4 triệu đô cho phép IWMF mở rộng đáng kể sự hỗ trợ của mình đối với các nhà báo nữ.  Đặc biết, quỹ sẽ tập trung hỗ trợ các dự án bao gồm các cơ hội giáo dục, báo cáo điều tra và các sáng kiến phát triển phương tiện truyền thông.
💎Quyền lợi:
✔️Phơi bày các vấn đề toàn cầu chưa được đề cập nhiều, nhưng quan trọng.
✔️Thực hiện các dự án đầy tham vọng thách thức các câu chuyện truyền thống.
✔️Phát triển chuyên môn dựa trên lĩnh vực và củng cố nghề nghiệp.
✔️Theo đuổi các cơ hội đào tạo và lãnh đạo.
✔️Khởi động các dự án tin tức kinh doanh hoặc có được kỹ năng để làm như vậy.
☘️Điều kiện:
👉Các nhà báo nữ (kể cả người chuyển giới nữ) từ bất kỳ nơi nào trên thế giới đều đủ điều kiện đăng ký.
👉Báo chí chuyên nghiệp phải là nghề chính của ứng viên.
👉Ứng viên phải có ba năm kinh nghiệm làm báo chuyên nghiệp trở lên.
👉Các nhóm nhà báo có thể đăng ký, tuy nhiên bài nộp phải từ một nhà báo nữ và nhóm của cô ấy phải bao gồm ít nhất 50% là phụ nữ.
🎯Lưu ý:
Do đại dịch COVID-19, chương trình của Quỹ dành cho nhà báo nữ sẽ không còn hỗ trợ các dự án hoặc cơ hội phát triển nghề nghiệp với bất kỳ cá nhân nào. Họ sẽ tập trung vào việc hỗ trợ các dự án báo cáo và cơ hội phát triển chuyên môn trong các thông số sau, cho đến khi có thông báo mới:
⭐️Trình bày các vấn đề địa phương ít được báo cáo với các góc độ toàn cầu.
⭐️Thực hiện các dự án báo cáo hợp tác, đầy tham vọng.
⭐️Theo đuổi đào tạo kỹ năng ảo, phát triển chuyên môn và củng cố sự nghiệp.
Đăng kí và tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây🔻:
==========================
🍀Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.
📧EMAIL: ivolunteer20@gmail.com
📖IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *