Deadline: 30/11/2021

[Thụy Sĩ] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Geneva Centre Of Humanitarian Studies 2021

🔥DEADLINE: 30/11/2021

🔥GIỚI THIỆU:

 • Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo Geneva được biết đến với giảng dạy độc đáo, là nền tảng nghiên cứu và chính sách cho những hành động nhân đạo, với hai trung tâm nổi tiếng quốc tế về học thuật xuất sắc, Viện Sau đại học về Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển và Đại học Geneva nhằm mục đích đóng góp vào những phản ánh phê phán về chủ nghĩa nhân đạo đương đại với quan điểm mang lại những chuyển đổi tích cực cho hệ thống nhân đạo. Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo Geneva, thông qua nghiên cứu, giáo dục và đối thoại và trao đổi nhân đạo, đã tăng cường năng lực và thực hành của các chuyên gia nhân đạo ở nhiều nơi trên thế giới trong việc ứng phó hiệu quả với các thách thức nhân đạo toàn cầu. Các chương trình tại GCHS được thiết kế tốt và cung cấp đào tạo chuyên sâu về các chủ đề như giao tiếp, sức khỏe và bạo lực tình dục, cũng như quản lý dự án trong các môi trường nhân đạo.
 • Học Bổng Toàn Phần Bậc Học Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Nhân Đạo Geneva 2021 – là cơ hội cho các ứng viên từ các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp theo học chương trình thạc sĩ điều hành hoặc bằng cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo Geneva. Học bổng và tài trợ có thể được nhận bởi Ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được chương trình học phí toàn phần hoặc một phần học phí. Sinh viên cũng có thể nhận được tiền cho chi phí sinh hoạt.

📌MÔ TẢ SƠ LƯỢC:

 • Tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo Geneva
 • Cấp độ khóa học: Văn bằng và Thạc sĩ
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Học bổng có thể được thực hiện tại Thụy Sĩ

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 1. Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên từ các quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn đủ điều kiện đăng ký.
 2. Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Sinh viên có thể đăng ký lấy bằng Thạc sĩ Điều hành Nghiên cứu Nâng cao về Hành động Nhân đạo (MAS) và Văn bằng Điều hành về Nghiên cứu Cao cấp về Hành động Nhân đạo (DAS)
 3. Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: Ứng viên phải được chấp nhận vào chương trình áp dụng tại trường đại học.

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ :

 1.  Cách thức nộp hồ sơ: Sinh viên phải đăng ký và đăng nhập vào cổng đăng ký của trường đại học để nộp hồ sơ.
 2. Hồ sơ hỗ trợ: Sinh viên phải xuất trình các giấy tờ sau cho trường đại học:
 • CV (Sơ yếu lý lịch)
 • Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất
 • Giấy chứng nhận làm việc hoặc hồ sơ chính thức về vị trí công việc hiện tại của bạn
 • Bản scan hộ chiếu
 • Hai thư giới thiệu
 • Ảnh hộ chiếu gần nhất

📌Yêu cầu Nhập học:

 • Học sinh phải hoàn thành chương trình học trung học với ít nhất 12 năm học để được vào Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo Geneva.

📌Yêu cầu về ngôn ngữ:

Các ứng viên phải đạt điểm tối thiểu trong các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh sau:

 • TOEFL IBT – 100
 • IELTS – 7.0
 • CPE – B

📌 QUYỀN LỢI NHẬN ĐƯỢC :

 • Các ứng viên được lựa chọn thành công sẽ nhận được học phí hoặc chi phí sinh hoạt hoặc cả hai đối với chi phí học chương trình văn bằng hoặc thạc sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Nhân đạo Geneva ở Thụy Sĩ.

​​​​​​​ 📌 LINK THAM KHẢO CHI TIẾThttps://bitly.com.vn/3ecm68

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23730


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thùy Duyên

thuyduyen.ivolunteer@gmail.com