Deadline: 07/03/2021

Quỹ Sáng Kiến Thanh Niên 2021 – Small Grant

Các bạn đang thực hiện một dự án cộng đồng và cần thêm nguồn lực

Các bạn có một đội/nhóm chung mục đích, nhiệt huyết và năng động

Vậy thì đây chính là cơ hội cho các bạn khi tham gia Quỹ Sáng kiến thanh niên 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) tổ chức và tài trợ bởi Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid)

🔥 ĐỐI TƯỢNG

•Các tổ chức thanh niên (tên gọi khác: câu lạc bộ, hội, đội, nhóm, …) trên toàn quốc

•Đã thành lập và có hoạt động từ 3 tháng trở lên.

•Các tổ chức tham gia chưa có tư cách pháp nhân độc lập.

Lưu ý: Tổ chức là một đơn vị từ 2 thành viên trở lên, có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và các cá nhân trong tổ chức có chung mục đích với tổ chức. Tên gọi khác bao gồm: Nhóm, Câu lạc bộ, Đội, Hội,…Tổ chức thanh niên là tổ chức mà các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

🍀 QUYỀN LỢI

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:

• Nhận tài trợ lên đến 30.000.000/dự án.

• Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong quá trình triển khai dự án

💾 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN

•Link thông tin chi tiết và đăng ký: https://www.facebook.com/CSDS.VN/photos/a.424044127669319/5104329336307418/

•Deadline: 07/03/2021

You may also like...