[Online] Khóa Học Phát Triển Các Kỹ Năng Mềm Để Thành Công Tại Nơi Làm Việc- Do Đại Sứ Quán Mỹ Tổ Chức 2020

🙋‍♀️Khóa học kéo dài 5 tuần này sẽ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng mềm (kỹ năng xã hội) rất quan trọng cho sự thành công tại nơi làm việc. Nghiên cứu của Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng ngoài bằng cấp và chứng chỉ, việc phát triển các kỹ năng mềm là cần thiết cho một lực lượng lao động lớn mạnh và phát triển. Có những kỹ năng chính cần thiết cho cả người lao động mới thành công và lâu dài.

👉Chúng ta sẽ nghiên cứu những kỹ năng đó là: Giao tiếp; Tinh thần đồng đội; Giải quyết vấn đề; và Tính chuyên nghiệp. Khóa học dựa trên chương trình giảng dạy của Bộ Lao động Hoa Kỳ.

 

🌈Giới thiệu:

Người hướng dẫn: Bà Cynthia McKinney

Nền tảng: Phát trực tiếp trên Facebook U.S. Embassy in Hanoi

 

🔥Lộ trình:

-Buổi 1 và 2: Làm chủ Kỹ năng Giao tiếp Mềm lúc 11:00 AM – 12:00 PM, Thứ Hai, ngày 19 & 26 tháng 10 năm 2020

-Buổi 3: Làm chủ Kỹ năng mềm Làm việc nhóm lúc 11:00 AM – 12:00 PM, Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 năm 2020

-Buổi 4: Thành thạo Kỹ năng Giải quyết vấn đề lúc 11:00 AM – 12:00 PM, Thứ Hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020

-Buổi 5: Làm chủ Kỹ năng Chuyên nghiệp lúc 11:00 AM – 12:00 PM, Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Tìm hiểu và thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/usembassyhanoi/photos

———————————————————————————————————————

🍀Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

📌INSTAGRAM: https://instagram.com/ivolunteer_vn

📧EMAIL: ivolunteer20@gmail.com

👉GROUP: https://fb.com/groups/thongtintinhnguyen

🌎WEBSITE: https://ivolunteervietnam.com

🔔YOUTUBE: https://bit.ly/iVolunteerVietnam_Youtube

📖IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

You may also like...