Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Nhân Quyền Trên Thế Giới

NO DEADLINE 

[English Captions Below]

🎈Giới thiệu chung

Quyền con người được phát triển thông qua đối thoại thường xuyên giữa các cơ quan nhân quyền quốc tế và các tòa án quốc gia, nhằm tìm kiếm cách vượt qua các ranh giới địa lý, văn hóa và luật pháp. Kết quả là một quy ước về nhân quyền duy nhất, mà khóa học này sẽ thảo luận và đặt câu hỏi, xem xét về các nguồn gốc của quyền con người, quyền của các cá nhân, nghĩa vụ của các Quốc gia và các cơ chế bảo vệ quyền con người.

Khóa học sẽ dựa vào nhiều tài liệu so sánh từ các khu vực khác nhau, để nghiên cứu nhiều chủ đề bao gồm: tự do tôn giáo trong các xã hội đa văn hóa, quyền con người trong các mối quan hệ việc làm, quyền kinh tế và xã hội trong phát triển, hoặc quyền con người trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố .

🎈Chương trình học:

1. Quyền con người là gì?

2. Quyền con người được áp dụng cho những trường hợp nào?

3. Khi nào thì quyền con người có thể bị hạn chế?

4. Khi nào thì Nhà nước phải can thiệp để bảo vệ quyền con người?

5. Các Quốc gia phải làm những gì để thực hiện các quyền con người?

6. Phân biệt đối xử là gì?

7. Nhân quyền được bảo vệ như thế nào ở cấp quốc gia?

8. Quyền con người được bảo vệ như thế nào ở cấp độ quốc tế?

⚡️Giảng viên: Olivier De Schutter: Professor of Université catholique de Louvain

🎈Thông tin khóa học: 

  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Học phí: Miễn phí
  • Trình độ: Nâng cao
  • Từ: LouvainX’s International Law
  • Được cấp chứng chỉ Luật sau khi hoàn thành chương trình (150$)

Link khóa học: https://www.edx.org/course/international-human-rights-law

————————————————————————————————-

🎈About this course

Human rights are developed through the constant dialogue between international human rights bodies and domestic courts, in a search that crosses geographical, cultural and legal boundaries. The result is a unique human rights grammar, which this course shall discuss and question, examining the sources of human rights, the rights of individuals, the duties of States, and the mechanisms of protection.

We shall rely extensively on comparative material from different jurisdictions, to study a wide range of topics including, religious freedom in multicultural societies, human rights in employment relationships, economic and social rights in development, or human rights in the context of the fight against terrorism.

🎈Syllabus

1. What are human rights?

2. To which situations do human rights apply?

3. When may human rights be restricted?

4. When must the State intervene to protect human rights?

6. What is discrimination?

7. How are human rights protected at domestic level?

8. How are human rights protected at international level?

⚡️Your instructor: Olivier De Schutter: Professor of Université catholique de Louvain

🎈Course information: 

  • Institution: LouvainX
  • Subject: Law
  • Level: Advanced
  • Language: English

🎈Link course: https://www.edx.org/course/international-human-rights-law

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...