Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giúp Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo Trong Giáo Dục

🕓NO DEADLINE

[English caption below]

     Hiện nay, khả năng lãnh đạo rất quan trọng đối với bất kỳ ngành nghề nào, đặc biệt là ngành giáo dục. Những nhà lãnh đạo thành công không chỉ được sinh ra mà họ có thể được đào tạo ra bằng các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả. Nếu bạn đang làm việc trong ngành giáo dục và muốn cải thiện khả năng lãnh đạo của mình thì hãy tham khảo khóa học dưới đây nhé!!!

🔥 Mô tả khóa học:

     Trong khóa học này, bạn sẽ có cơ hội khám phá những điều tạo nên một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ngoài ra, bạn còn có thể phát triển kỹ năng lãnh đạo của mình, khám phá các nguyên tắc lãnh đạo và phát triển sự tự tin của bản thân.  Vậy nên đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Xác định điểm mạnh và điểm yếu của các phong cách lãnh đạo khác nhau và những điều bạn có thể làm để cải thiện khả năng của mình.
 • Áp dụng lý thuyết lãnh đạo vào các tình huống thực tế để đưa ra quyết định
 • Xác định được tầm quan trọng của việc lãnh đạo hiệu quả trong việc dạy dỗ và nuôi dưỡng để thúc đẩy phát triển trường học.
 •  Khám phá các cách dẫn dắt một nền văn hóa phát triển trong trường học của bạn.

🔥 Chủ đề:

 •  Thực sự thì lãnh đạo là gì?
 • Tìm hiểu phong cách lãnh đạo, điểm mạnh và điểm yếu của riêng bạn.
 • Giới thiệu về lý thuyết lãnh đạo và các ví dụ thực tế của nó.
 • Thay đổi và định hình thành công văn hóa trường học.
 • Lãnh đạo trường học hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng.
 • Lãnh đạo lấy học tập làm trung tâm và cải tiến trường học.

🔥 Chi tiết:

 • Thời lượng: 2 tuần (3 tiếng/tuần)
 • Phí tham gia: Miễn phí
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Nigel Pattinsion

🔥 Tham gia tại: https://bit.ly/35Skp2e

——————–

Nowadays leadership is very important to any industry, especially the education industry. Successful leaders are not only born but they can be trained in effective leadership techniques. If you are working in education and want to improve your leadership, please refer to this course!!!

🔥 Description:

     In this course, you will have the opportunity to discover what makes a great leader. Besides, you can develop your leadership skills, explore leadership principles, and the opportunity to grow your confidence. By that way, at the end of this course you will be able to:

 • Identify the strengths and weaknesses of different leadership styles and what you can do to improve yours.
 • Apply leadership theory to real-life scenarios to inform effective decision-making.
 • Explore ways of leading the development of a positive culture within your school.
 • Identify the importance of quality leadership in nurturing teaching and learning to drive school improvement.

🔥 Topics:

 • The nature of leadership.
 • Learning about your own leadership style, strengths and weaknesses.
 • An introduction to leadership theory and its practical applications.
 • Leading change and shaping a successful school and culture.
 • Effective scholarship in terms of crisis.
 • Learning-centred leadership and school improvement.

🔥 Details:

 • Length: 2 weeks (3 hours/week)
 • Tuition: Free
 • Language: English
 • Teacher:  Nigel Pattinsion

🔥 Join at: https://bit.ly/35Skp2e

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24356


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Diep Nguyen

nguyenngocdiep.ivolunteer@gmail.com