Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Tư Duy Logic Và Phản Biện

⚠️NO DEADLINE⚠️

[English caption below]

Chúng ta liên tục được đưa ra những lý do để làm và tin vào những điều: tin rằng chúng ta nên mua một sản phẩm, ủng hộ một mục tiêu, chấp nhận một công việc, phán xét ai đó vô tội hay có tội, rằng sự công bằng đòi hỏi chúng ta phải làm một số công việc gia đình, v.v. Đánh giá lý do chúng ta được đưa ra để làm hoặc tin rằng những điều này đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ chín chắn và hợp lý.

Mặc dù chúng ta luôn được kêu gọi sử dụng các kỹ năng tư duy logic và phê bình của mình, nhưng hầu hết chúng ta không giỏi lắm. Khóa học trực tuyến miễn phí này nhằm giúp bạn phát triển và cải thiện những kỹ năng này.

📌Bạn sẽ học được:

 • Xác định và tránh những sai lầm tư duy phổ biến dẫn đến hình thành niềm tin xấu;
 • Nhìn nhận, xây dựng lại và đánh giá các lập luận;
 • Sử dụng các công cụ logic cơ bản để phân tích các lập luận;
 • Áp dụng những công cụ đó trong các lĩnh vực bao gồm khoa học, lý thuyết đạo đức và luật.

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường đại học Auckland
 • Giảng viên: Tim Dare và Patrick Girard
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 8 tuần, 4 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/pof8o4 =====================================================

⚠️NO DEADLINE⚠️

We are constantly being given reasons to do and believe things: to believe that we should buy a product, support a cause, accept a job, judge someone innocent or guilty, that fairness requires us to do some household chore, and so on. Assessing the reasons we are given to do or believe these things calls upon us to think critically and logically.

Even though we’re called upon to use our critical and logical thinking skills all the time, most of us are not that good at it. This free online course aims to help you develop and improve these skills.

📌What you’ll learn: 

 • Identify and avoid common thinking mistakes that lead to the formation of bad beliefs;
 • Recognise, reconstruct and evaluate arguments;
 • Use basic logical tools to analyse arguments;
 • Apply those tools in areas including science, moral theories and law.

📌About this course:

 • Institution: The University of Auckland
 • Instructor: Tim Dare and Patrick Girard
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 8 weeks, 4 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

📌Resigter and have more infomation right here: https://bitly.com.vn/pof8o4

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...