Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Quản Lý Rủi Ro Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

⚠️NO DEADLINE

[English caption below]

Rủi ro là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với chúng ta và đối với thị trường tài chính? Các nguyên tắc thúc đẩy việc quản lý rủi ro là gì? Chúng ta có thể đảm bảo rằng những nguyên tắc này được thực hiện một cách khôn ngoan không?

Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ xem xét quản lý rủi ro theo những nghĩa rộng nhất, mang đến cho bạn cơ hội đánh giá vai trò quan trọng của rủi ro trong nền kinh tế toàn cầu, cả về cơ hội và nguy cơ tiềm ẩn của nó.

📌Bạn sẽ học được:

 • Hiểu thị trường tài chính và các nguyên tắc quản lý rủi ro
 • Hiểu các loại rủi ro chính và đánh giá các phương pháp và công cụ mà các công ty sử dụng để quản lý rủi ro
 • Kiểm tra các ý tưởng và phương pháp được sử dụng trong phân tích danh mục đầu tư chứng khoán tài chính, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu
 • Giải thích việc sử dụng các công cụ phái sinh tài chính để phòng ngừa rủi ro (giảm rủi ro) và đầu cơ (tăng rủi ro) trên thị trường tài chính
 • Đánh giá việc áp dụng các phương pháp rủi ro và các công cụ quản lý rủi ro trong nền kinh tế toàn cầu

📌Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường Đại học SOAS Luân Đôn
 • Giảng viên: Pasquale Scaramozzino và Hong Bo
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/hnh5zx =====================================================

⚠️NO DEADLINE

What is risk? Why does it matter, to us and to the financial markets? What are the principles that drive the management of risk? Can we ensure that these principles are implemented wisely?

This free online course will look at risk management in its broadest terms, giving you the opportunity to evaluate the crucial role played by risk in the global economy, both in terms of its opportunities and its potential dangers.

📌What you’ll learn: 

 • Understand financial markets and the principles of risk management
 • Understand the main types of risk and evaluate the methods and tools used by firms to manage risks
 • Examine ideas and methods used in the analysis of portfolios of financial securities, including stocks and bonds
 • Explain the use of financial derivatives for hedging (reducing risk) and speculation (increasing risk) in financial markets
 • Evaluate the application of risk methods and risk management tools in the global economy

📌About this course:

📌Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/hnh5zx

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=15787

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Huyền Lê

khanhhuyen2571.ivolunteervn@gmail.com